Rehberlik öğretmenlerine kurslarda ders görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 18, 2023 Yorum Yok

“Rehberlik öğretmenlerine, Kamu eğitim kurslarında ders vazifesi verilerek karşılığında ek ders fiyatı ödenir mi?” başlıklı haberimizde yer Meydan ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünün 02.05.2023 tarih ve 75407494 sayılı görüş yazısında; “Bu prestijle fiilen derse girmeleri Laf konusu olmayan rehberlik öğretmenlerinin, Kamu eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda ders misyonu karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılmalarının Muhtemel bulunmadığı bedellendirilmektedir.” açıklamaları yürürlükten kaldırılmış ve bu açıklamaları içeren görüş, aşağıdaki yazıyla değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 10’uncu unsurunun birinci fıkrasının (d) bendinde; ilgili mevzuat kararları ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, idare, kontrol, eğitim ve öğretim üzere misyonlarından her derece ve cinsteki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehberlik öğretmenlerinin ders yılı mühletince haftada 18 saatinin ders niteliğinde Yönetim misyonu sayılacağı ve fiilen misyon yapmaları karşılığında ek ders fiyatı ödeneceği belirtilmiştir.

Görüleceği üzere rehberlik öğretmenleri, öteki Meydan öğretmenlerinden farklı olarak ilgili mevzuatında uhdelerine verilen eğitim vazifelerini yürütmeleri karşılığında aylık ve ek ders fiyatı karşılığı ders misyonundan Müstakil olarak “ders niteliğinde Yönetim görevi” karşılığında haftada 18 saat ek ders fiyatından yararlandırılmaktadır.

Diğer taraftan 14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Ruhsal Müşavere Hizmetleri Yönetmeliğinin “Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri” başlıklı 21’inci hususunda, rehberlik öğretmenlerinin hangi misyonları yürütecekleri münhasıran sayılmıştır.

Aynı Yönetmeliğinin “Çalışma saatleri ve izinler” başlıklı 25’inci hususunda ise; “(1) Rehberlik ve ruhsal müracaat servislerinde misyonlu Kılavuz öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma mühletleri bir Amel saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 Amel saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve gereksinimlerine nazaran Kılavuz öğretmen/psikolojik danışmanla Amel birliğinde Okul müdürlüğünce düzenlenir.

(2) Rehberlik ve araştırma merkezinde vazifeli Kılavuz öğretmen/psikolojik danışmanın çalışma saatleri ve müsaadeleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 102 nci unsurları ile 103 üncü hususunun birinci fıkrası ve 104 üncü hususuna nazaran düzenlenir.

(3) Kılavuz öğretmen/psikolojik danışmanlar, muhtaçlık duyulması halinde tercih danışmanlığı ve Talebe tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalar için yaz tatilinde görevlendirilebilir. Bu durumda Kılavuz öğretmen/psikolojik danışmanların yaz tatilleri bir aydan az olamaz.” kararına yer verilmiştir.

Öte yandan anılan Kararın 8’inci hususunda; Kararda belirlenen azami ek ders vazifesi ve ek ders vazifesinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, unsurda belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders misyonu verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, kendileri için asıl misyon yerleri bakımından belirlenmiş olan çalışma saatleri içinde asıl vazifelerinin başında bulunmaları gereken rehberlik öğretmenlerinin, tıpkı saatlerde Kamu eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda eğitim vazifesi yürütmelerinin Muhtemel olamayacağı açıktır.

Bununla Bir arada Kamu eğitimi merkezlerince düzenlenen eğitim etkinliklerinin hangi yeterliklere sahip hangi Meydan öğretmenleri tarafından yürütüleceği, Talim ve Terbiye Konseyi kararları çerçevesinde hayat Uzunluğu Öğrenme genel Müdürlüğü ile ilgili öğretim daireleri ortasında kurulan koordine sonucunda belirlenmektedir.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünün 12.05.2023 tarih ve 76135075 sayılı görüş yazısında; “Bu bağlamda rehberlik öğretmenlerinin, hayat Uzunluğu Öğrenme genel Müdürlüğünce Müsait görülen eğitim etkinliklerinde, kendileri için asıl vazife yerleri bakımından belirlenmiş olan çalışma saatleri dışında olmak üzere, anılan Kararın 8’inci hususuna nazaran Kamu eğitimi merkezlerinde haftada 10 saate kadar daha eğitim vazifesi almalarının ve fiilen yerine getirdikleri bu vazifeleri karşılığında ayrıyeten ek ders fiyatından yararlandırılmalarının Mümkün olabileceği bedellendirilmektedir. Bilgilerini, İlgi yazının uygulamadan kaldırılmasını ve mevzu hakkındaki süreçlerin bu yazıda belirtilen İzah çerçevesinde yürütülmesini rica ederim..” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir