özel Üniversitelerde geçen mühlet makam tazminatı müddetinden sayılır mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

SORU: Doçentlik unvanını aldıktLahza sonra en az beş Yıl Aleni bulunLahza profesörlük takımı ile ilgili ilim alanında çalışmış olmBeyaz kuralı Makam Tazminatı alabilmek için Emekliliğe Yönelik olarBeyaz yalnızca devlet üniversitelerinde mi geçerlidir? Örneklendirsek, bir doçent 5 Yıl Özel bir üniversitede çalıştıktLahza sonra kamudaki bir üniversitede profesörlük takımına atanıp 1 Yıl profesör olarBeyaz çalışırsa bu unvLahza ve makam tazminatı alarBeyaz emekli olabilir mi?

CEVAP: Emeklilikte makam tazminatı ödemesi yalnızca 5434 e tabi memurlarda olduğu için mevzuyu 5434 kapsamında değerlendirmekteyiz.

5510 a tabi memurların makam tazminatları prime temel karlar içerisinde olduğundLahza 5510 a tabi memurlar için geçerli olmadığını belirtmekteyiz.

Emekli olanların makam tazminatlarını belirleyen karar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ek Unsur 68 kararında bulunur. Bu karar gereği;

– Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren vazifelerde Yekün 2 Yıl bulunduktLahza sonra emekliye ayrılanlMesafe makam yahut yüksek hakimlik ve temsVilayet yahut Görev tazminatları bulundukları en üst misyonları temel alınarBeyaz ödenmektedir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim İşçi Kanununda da makam tazminatı gösterge sayıları belirlenmiştir. Bu belirlemeye nazaran de;
– Profesör takımında üç yılını tamamlamış olanlMesafe 6000,
– Profesör takımında üç yılını tamamlamamış olanlMesafe 4500,
– Kazanılmış hBeyaz aylıkları birinci derecede olLahza Doçentlere de 2000 gösterge,
üzerinden makam tazminatı verilmektedir.

Bu konu büsbütün emekliliklerinde memTümör statüsünden yBirden 5434 sayılı kanun kararları uygulanmBeyaz suretiyle aylık bağlfakBeygir sistemine iç olanlar için geçerli olmaktadır.

hususi üniversitelerde Görev yapanlar ise hizmet akdine tabi olarBeyaz Görev yapmaktadırlar ve memTümör statüsünde 5434 e tabi olmamaktadırlar.

Dolayısıyla makam tazminatı gösterge sayılarının belirlenmesi büsbütün memTümör statüsünde Görev yapanlMesafe yönelik olarBeyaz yapılmış olması nedeniyle, Özel üniversitede geçen mühletler emeklilikte makam tazminatı ödenmesi için bakılLahza 2 YILLIK mühlete iç edilemeyeceğini, Lakin, halk üniversitelerinde makam tazminatına hBeyaz kazanılLahza vazifenizde en az 2 YVilayet Görev yapmanızın gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir