Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 07, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan özel Hastaneler Yönetmeliğinin 64 üncü unsurunun ikinci fıkrasında yer Meydan “üç yıl” ibaresi “beş yıl” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer Meydan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2024” halinde değiştirilmiş ve birebir fıkranın (ı) bendine ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Muayenehanenin hizmet verdiği vilayette ilgili branşta hizmet vereceği Özel sıhhat kuruluşu bulunmaması halinde Mümkün olan en yakın vilayette Bakanlıkça planlama maksadıyla oluşturulan ilgili kurullardan görüş alınarak mukavele yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 1 inci unsurunun dördüncü fıkrasında yer Meydan “31/12/2025” ibaresi “31/12/2028” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 20 nci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 20- 7/1/2023 tarihinden Evvel muayenehanesi bulunan tabipler, kontrat yapacakları tıp merkezi ve/veya Özel hastaneden en Çok ikisinde ek 5 inci hususun birinci fıkrasının (ı) bendinde yer Meydan takım sınırlamasından muaf tutulur. Bu doktorların muayenehanelerini kapatmaları ve üç ay içinde birebir ya da farklı vilayette tekrar açmaları kaidesiyle muafiyetleri devam eder.”

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci hususuyla ek 5 inci unsurun birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik 31/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) öteki kararları yayımı tarihinde,

girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik kararlarını sıhhat Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir