ÖSYM, 3 Uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) genel idare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli takıma atanmak üzere Yekün 3 (Üç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki basamaklıdır. Yazılı İmtihan 24/10/2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı imtihanın yapılacağı adres ve İmtihan saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı imtihandan en az 10 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylar imtihana giriş evraklarını ÖSYM Namzet Süreçleri Sisteminden alacaklardır, ayrıyeten imtihana giriş evrakı düzenlenmeyecektir.

SINAVA MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 2020 yahut 2021 yıllarında yapılan KPSS Lisans imtihanları sonucunda, üstteki tabloda yer Meydan puan cinslerine nazaran tabloda yer Meydan puan çeşitlerine nazaran en az birinden minimum 70 puana sahip olmak. Müracaat kurallarını taşıyan adaylar müracaat müddeti içerisinde 2020 yahut 2021 yılı KPSS Lisans puanları temel alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan Meydan adaydan başlanarak, ilan edilen takım sayısının 20 sert kadar Namzet yazılı imtihana Davet edilecektir (Sonuncu Namzet ile birebir puana sahip olanlar da giriş imtihanına alınacaktır).

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin üstteki tabloda belirtilen kısımlarından birini yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımak.

4) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

5) devamlı olarak vazife yapmasına Mani olabilecek, Daima gövde ya da akıl hastalığı ile gövde sakatlığı ya da özrü bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR, FORMU VE YERİ

2020 yahut 2021 yıllarında yapılan KPSS Lisans imtihanları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda yer Meydan puan çeşitlerine nazaran taban puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan misyon talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 04/10/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer Meydan “Sınav müracaat Formu” nu doldurarak internet ortamında Müracaat edeceklerdir.

YAZILI İMTİHAN:

Yazılı imtihana girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere üstteki tabloda verilen tahsil alanları prestijiyle ilgili bahislerden %70 test ve %30 klasik yolda soru sorularak yazılı İmtihan yapılacaktır. Yazılı İmtihan sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında İmtihan tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ İMTİHAN:

Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi sonucu, bu imtihandan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan Meydan adaylardan; en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, Nakil yapılacak takım sayısının en Çok dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü imtihana girmeye hak kazananlara, kelamlı İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel imtihanın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı yahut elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

Sözlü İmtihan öncesi adaylar, diplomalarının yahut mezuniyet dokümanlarının aslını yahut Başkanlığımızca onaylı suretlerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, Ihsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İşçi ve Dayanak Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Sözlü imtihan, adayların,

a) İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) genel Yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, komite tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU

Giriş imtihanı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıraya konulup, Nakil yapılacak takım sayısı kadar Namzet asıl, İmtihan duyurusunda belirtilen takım sayısının yarısı kadar Namzet ise yedek olarak tespit edilecektir.

Giriş imtihanı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıyeten asıl ve yedek listelerde yer Meydan adaylara İmtihan sonucu bildirilecektir.

Adaylar, İmtihan sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilir. İtirazlar, Komitece en Çok yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. Itiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Sınav başvurusu ve/veya Nakil etabında yanlış bilgi, beyan yahut Düzmece doküman vererek ya da evraklarda tahrifat, silinti yahut kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar halk vazifelisi ise bu durum ayrıyeten çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur. 8610/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir