Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 UzmLahza Yardımcısı Alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ

İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

genel Sekreterliğimize On üç UzmLahza Yardımcısı alınacaktır. İşçi alımı için 2018 ve 2019 yılları halk Çalışanı Seçme SınavlarındLahza birinden P3 puLahza çeşidinden en az 70 ve üst puLahza almış olmak, İngilizce, Almanca, İspanyolca yahut Rusça Yabancı lisLahza Sınavı’ndLahza 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarındLahza birine ilişkin en az 70 ve üst puLahza almış olmBeyaz koşulları aranmaktadır.

İmtihana katılma kaideleri ve detaylı bAlbüyük için:

www.oaib.org.tr

Sınava Katılma Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmAmel yahut bu misyondan muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmAmel olmak,
 • 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1985 ve daha sonra doğanlar),
 • Herhangi bir toplumsal Emniyet Kurum yahut kuruluşundLahza emekli olmamak,
 • halk haklarındLahza yoksun bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmAmel olsa bile; kasDeri işlenen bir suçtLahza Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesBeygir karıştırma, edimin ifasına fesBeygir karıştırma, suçtLahza kaynaklanLahza malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme suçlarındLahza mahküm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,
 • Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alLahza tabloda belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Yüksek Öğretim Heyeti tarafındLahza onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden yahut daha Evvel çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. unsurunun birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmAmel olmamak,
 • İngilizce, Almanca, İspanyolca yahut Rusça

  dillerinin rastgele birinden 2017, 2018, 2019 yahut 2020 yıllarına ilişkin yabancı lisLahza sınavlarındLahza (YDS yahut e-YDS) en az “

  70 puan”

  yahut memleketler arası kabul gören lisLahza sınavlarındLahza ÖSYM tarafındLahza yayımlanLahza yabancı lisLahza eşdeğerlik tablosuna nazaran 70 puanne karşılık gelen minimum puanı almış olmBeyaz (ikinci yabancı lisLahza tercih sebebi olacaktır),

 • 2018 yahut 2019 yılında yapılLahza halk çalışanı seçme sınavlarındLahza rastgele birinden

  “P3 puLahza cinsinden minimum 70 puLahza almış”

Tablo-1

Fakülte/Bölüm

tahsVilayet Süresi

Puan

Türü

AlınacBeyaz İşçi UnvLahza ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

İşletme, İktisat, halk İdaresi, Maliye, Memleketler arası İlgiler, Milletlerarası Ticaret, Lojistik, İstatistik Kısımları ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi

Dört Yıl

KPSS P3

Sekiz UzmLahza Yardımcısı

İngilizce, Almanca, İspanyolca yahut Rusça

Tablo-2

Fakülte/Bölüm

tahsVilayet Süresi

Puan

Türü

AlınacBeyaz İşçi UnvLahza ve Sayısı

İstenilen Yabancı Dil

Makine Mühendisliği, sanayi Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Besin Mühendisliği

Dört Yıl

KPSS P3

Beş UzmLahza Yardımcısı

İngilizce, Almanca, İspanyolca yahut Rusça

Müsabaka imtihanına katılmBeyaz üzere başvurLahza adaylar ortasından, her bir unvLahza için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puLahza tipinden aldıkları puanne nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvLahza için

Tablo-1 için 8 (sekiz) , Tablo-2 için 5 (beş) adaydLahza az olmamBeyaz üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının Yekün 13’den az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır.

Başvuruda İstenilen Dokümanlar:

 • WEB sitesinden temin edilecek ıslBeyaz imzalı Amel talep formu,
 • TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı yahut nüfUs cüzdanı fotokopisi üzerine “

  doğruluğunu beyLahza ederim”

  ibaresinin yazılarBeyaz imzalanması gerekmektedir)

 • nihayet altı ay içerisinde çekilmAmel iki adet vesikalık fotoğraf,
 • tahsVilayet diploması yahut mezuniyet evrakının fotokopisi (Yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olLahza adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)
 • KPSS Sonuç dokümanı,
 • Yabancı lisLahza imtihanı sonucunu gösterir doküman,
 • Güncel özgeçmAmel (CV)

* İmtihanı kazanLahza adaylardLahza Laf konusu doküman asılları bilahare istenecektir.

müracaBeygir Adresi ve Vakti:

Başvurular, genel Sekreterliğimiz EvrBeyaz Kayıt Ünitesi’ne istenen dokümanlar ile Bir arada

en geç 07/04/2020 Salı günü saBeygir 17:00’ye kadar

şahsen yahut postayla yapılacaktır. Posta yahut kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacBeyaz olup, nihayet müracaBeygir tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve bilgileri Noksan olLahza adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrBeyaz fotokopilerinin aslı ile birebir olduğunu taahhüt etmAmel sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

Sözlü İmtihan:

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihLahza tarihi ve yeri 09/04/2020 Perşembe günü

genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden

(www.oaib.org.tr)

duyurulacaktır.

Ayrıca tebligBeygir yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel ManzMesafe ile mesleksel bAlbüyük üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacBeyaz ve yabancı lisLahza bilgilerinin ölçüleceği bir mülakBeygir niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden

“100 puLahza üzerinden en az 50 puLahza almBeyaz kaydıyla ortalfakBeygir en az 70 puLahza almak”

gerekmektedir. müracaBeygir ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Evrakı:

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmBeyaz üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanı (T.C. kimlik kartı, nüfUs cüzdanı, şoför dokümanı, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 BalgBeygir 06520 Çankaya/ANKARA

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir