Orman Mühendisleri Odası Mühendis Alım İlanı

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: ÖZGÜR Uğraş MENSUPLUĞU İMTİHAN İLANI

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman sanayi Mühendisliği ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı unsuru uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleksel Tecrübe Kazanma ve Uğraş Mensupluğu İmtihan Yönetmeliği” ne Müsait olarak, bir Yıl müddetli mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarını muvaffakiyetle tamamlamış orman mühendisi, orman sanayi mühendisi ve ağaç işleri sanayi mühendisi Namzet Uğraş mensuplarının katılacakları hür Uğraş mensupluğu imtihanları, uzmanlık alanlarına nazaran farklı ayrı olmak üzere aşağıdaki asıllar dahilinde yapılacaktır. Buna nazaran;

A) İMTİHANA GİRECEK Namzet Uğraş MENSUPLARINDA ARANACAK KOŞULLAR:

a) SMM İmtihanlarına aşağıdaki özgür Uğraş mensubu adaylar girebileceklerdir.

1- Mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarını muvaffakiyetle tamamlamış ve birinci kere imtihana girecek adaylar.

2- Hür Uğraş mensupluğu imtihanlarında başarısız olunan bahisler ile not yükseltilmek istenen hususlarda imtihanlara girmek isteyen adaylar

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı Uğraş mensubu yanında yahut kontrol ve nezaretinde bir Yıl müddetli mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı Uğraş mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye kıymetlendirme notu alarak başarılı olmak şartıyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası tıpkı vakitte yanında mesleksel tecrübe kazanma çalışması yapılan Uğraş mensubu tarafından online sistemi üzerinden de doldurulacaktır.

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen müddet içinde Odaya teslim edilecek, tez kıymetlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve İmtihan müracaatları online sistemi üzerinden aşağıdaki biçimde yapılmaya başlanacaktır.

1- Online süreç merkezinden “SMM İmtihan Başvurusu” menüsüne girilerek müracaat formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden imtihana girileceği işaretlenecektir.

2- Müracaatın onaylanabilmesi için;

Tezkiye varakasının aslı,

Cumhuriyet Savcılığından alınacak isimli sicil evrakı,

Mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Evrakı,

11 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya direkt yahut taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) İmtihan müracaatları TEMDEM kurulunca 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SMM imtihanına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Şurasına bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 21 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır. müracaat sonuçları tıpkı vakitte online süreç merkezinden takip edilecektir.

d) SMM imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği İmtihan fiyatının 04 Ocak 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Yine tıpkı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile direkt ödenebileceği üzere; banka havalesi yahut Oda muhasebesine de ödenebilecek fakat sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) İmtihan giriş evrakı, müracaat onaylandıktan sonra online süreç merkezinde müracaat yapılan ekrandan 08 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Özgür Uğraş mensupluğu İmtihan giriş dokümanıyla imtihanlara girilebilecektir.

B) İMTİHANLARA AİT BİLGİLER:

a) İmtihan günü: 09 Ocak 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında Biricik Celse yapılacaktır.

b) İmtihan başlama saati: 09.30

c) İmtihan müddeti: Her bahis için İmtihan mühleti 25 dakikadır. Biricik oturumda Oda Yönetim kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en Fazla yedi hususta, orman sanayi mühendisleri için en Fazla altı mevzuda İmtihan yapılacaktır.

ç) İmtihan yeri ve adresi: Ankara, İmtihan giriş dokümanında belirtilen adres ve salonda

d) İmtihanların biçimi: Çoktan seçmeli yazılı test

e) İmtihan soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı unsurunun birinci fıkrasındaki mevzularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki mevzularda orman sanayi mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki hususlarda ağaç işleri sanayi mühendisleri imtihanlara girecekler ve her bir mevzuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her İmtihan konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun kıymeti 4 (dört) puandır.

5531 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe nazaran hür Uğraş mensupluğu imtihanlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman sanayi Mühendisi ve Ağaç İşleri sanayi Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci unsuru uyarınca ilanen duyurulur.

9380/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir