Önlisans diplomasıyla intibak yaptıran, 2200 ek gösterge için, 6 ay çalışmalı mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU: KİT’lerde uzman olarak çalışmaktayım. 34 yıllık hizmetim var. 29 Temmuz 2019’a da kadar lise mezunu olarak 2.derece 6.kademe olarak devam etmekte idim. 02.09.2019 tarihinde ön lisans diplomamı vererek intibakım yapıldı ve 1.derece 4.kademe ve 2200 ek gösterge hak ettim. Bu son intibakımla emekli olmak istiyorum ama bu intibakın uygulanması için en az 6 ay çalışmam gerekiyormuş. Gerçek olup olmadığını öğrenmek istiyorum

CEVAP: Atama haricinde ek göstergesi yükselenler 6 ay bekleme şartına tabi olmazlar?

5434 e tabi memurların emekliliklerinde uygulanan ek göstergeyi kazanmak için kurallardan birisi de ek göstergesi yüksek bir misyona atanılma yahut ek göstergesiz bir vazifeden ek göstergeli bir vazifeye atanma durumunda yüksek ek göstergeyi kazanmak için en az 6 ay müddet ile bu misyonda bulunulması gerekmektedir.

Bu kural, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Unsur 73 kararında gösterilmiştir.

Bu unsur kararı uyarınca;

-Memurlardan ek göstergeli yahut yüksek ek göstergeli vazifelere atananlar, bu ek göstergeyi müktesep hak olarak kazanması için atandıkları bu vazifelerden en az 6 ay mühlet ile Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim kesintisi yapmaları gerekiyor. 6 aydan az müddet kesinti yapılmışsa kazanamıyorlar.

Örnek: 2200 ek göstergeli bir Müdür 9/7/2011 tarihinde 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığı vazifesine atanırsa bu memur bu vazifede 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12 tarihlerindeki vazife aylıklarından Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim kesildiğinde emeklilik müktesebi olarak 3600 ek göstergeyi elde edecektir.

Şayet bu memur, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10 tarihlerindeki misyon aylıklarından Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim kesilip de bu tarihten sonra bu vazifeden alınıp, 3600 ek göstergeden daha az bir misyona atanırsa emeklilik müktesebi olarak 3600 ek göstergeyi kazanamayacaktır.

MADDE KARARI TERFİLERİ KAPSAMIYOR

-Madde kararı atananlarla ilgili olup, seçimle vazifeye gelenleri kapsamıyor.

-Madde kararının olağan terfiler sonucunda, yani hem olağan bir terfi, hem de bir üst tahsili bitirerek 1. Dereceye ulaşmış memurları, yani misyon unvanı değişmeksizin ek göstergeli yahut yüksek ek göstergeye gelenleri kapsamamaktadır. Olağan terfi ile yahut bir üst tahsili bititerek 1. dereceye gelenler, 6 aylık mühlete tabi olmazlar. .

Bu bağlamda durumunuzu kıymetlendirmemiz;

Görevde iken üst tahsil intibakınızın yapıldığını belirttiğiniz 2/9/2019 tarihi ve bu intibak sonucunda da 15/09/2019 tarihinde Toplumsal Güvenlik Kurumu kesintileriniz yapılmış olması gerektiğinden, bu tarihten sonra 6 ay beklemeksizin emekli olma durumunuzun olacağını, yani 1. Derece 2200 ek göstergeyi emekliliğinizde kazanacağınızı değerlendirmekteyiz.

ANCAK, 15/09/2019 tarihinde kesinlikle 1.dereceden kesintilerinizin yapılmış olması gerektiğini de belirtmek isteriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir