üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Öğretmenlere aynı gün hem sorumluluk sınavı görevi hem de ders görevi karşılığında nasıl ek ders ücreti ödenir?

Öğretmenlere aynı gün hem sorumluluk sınavı görevi hem de ders görevi karşılığında nasıl ek ders ücreti ödenir?

admin admin -
22 0

Bilindiği üzere ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Kararın 12’nci unsurunun birinci fıkrasında; “Her derece ve çeşitteki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı mucibince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, Tertip tespiti, mesleksel formasyon, adaylık eğitimi, marifet imtihanı ve beceri/proje müsabakası imtihanlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir İmtihan kurul üyeliği ve her bir İmtihan gözcülüğü için 5 saat ek ders fiyatı ödenir.” kararı yer almaktadır.

Diğer taraftan tıpkı Kararın 25’inci unsurunda; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders fiyatı ödenebilmesi için, ek ders vazifesinin fiilen yapılmış olması, ek ders misyonundan sayılan yahut ek ders vazifesinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen şartların oluşması koşuldur. ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme buyruğu evrakını düzenleyen gerçekleştirme vazifelisi ve bu Kararda belirtilen temel ve metotlar çerçevesinde ek ders misyonunun gerçekleştiğine ait belgeyi düzenleyen ve onaylayan öteki gerçekleştirme vazifelileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve Gerekli şartlar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders fiyatları ilgililerden yasal faizi ile Birlikte Geri alınır.” denilmektedir.

Görüleceği üzere, anılan Karar kapsamında ek ders fiyatı ödenebilmesi için ek ders vazifesinin fiilen yapılmış olması kâfi olmaktadır.

Söz konusu Kararın 6’ncı hususunun üçüncü fıkrasında; kararı yer almaktadır.

Aynı Kararın 15’inci unsurunun birinci ve ikinci fıkralarında ise;

a) Mesleksel eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sonları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) öbür Vilayet ve ilçelerde 18 saati,

b) öbür Okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi hudutları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) öbür Vilayet ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir.” kararına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünün 22.06.2022 tarih ve 52500709 sayılı görüş yazısında; “1-Aynı gün hem mesuliyet imtihanı misyonu hem de ders vazifeleri bulunan öğretmenlerin, bu vazifelerin ilgili mevzuatına Müsait olarak verilmiş ve bütün gereklerinin fiilen yerine getirilmiş olması koşuluyla,

2- Meslekle ilgili çalışma periyodunda, işletmelerde Uğraş eğitimi vazifesi bulunan öğretmenlerin, ilgili mevzuatında bu misyonun meslekle ilgili çalışma periyodunda verilebilmesinin Muhtemel olması kaydıyla ve mevzuatında öngörüldüğü halde fiilen yerine getirilmiş olması kuralıyla, bu vazifeler için öngörülen ek ders fiyatlarından Bir arada yararlandırılmalarının Mümkün bulunduğu; karşıt durumda ise bu misyonlardan sırf ilgili mevzuatına nazaran verilmesi Müsait olan vazifelerden fiilen yerine getirilenler için öngörülen ek ders fiyatından yararlandırılmalarının Mümkün olabileceği bedellendirilmektedir.

Öte yandan öğretmenlere meslekle ilgili çalışma devrinde işletmelerde Uğraş eğitimi vazifesi verilip verilemeyeceği konusunda, Laf konusu eğitim kurumunun Bakanlığımızda bağlı bulunduğu Mesleksel ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir