Müdürlüğe atanan mühendisin hak kaybı yaşamaması için 657’de yer Meydan 3 uygulama

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

Soru: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında 4. derece mühendis olarak çalışmaktayım. 3. derece teknik müdür takımına atanmam halinde maaşım da nasıl bir değişiklik olur Yardımcı olur musunuz?

Cevap: Aylıklarını657 sayılı Kanuna nazaran Meydan memurlar bakımından maaş farklılığına yol açan Temel ödeme unsurları ek gösterge, ek ödeme, Özel hizmet tazminatı varsa makam, misyon ve temsil tazminatıdır. Bu ödeme ögeleri kadro unvanı, hizmet sınıfı ve aylık alınan derecelere göre farklılık göstermektedir. Aylıklarını 375 sayılı KHK’nin ek 10. unsuru kapsamında Meydan memurların maaş ögeleri ise takım unvanlarına nazaran farklılık gösteren fiyat göstergesi ve tazminat göstergesidir.

Şube müdürü ve mühendisler aylıklarını 657 sayılı kanun kararlarına nazaran alan; makam, temsil ve vazife tazminatı ödenmeyen memurlardır. Mühendis unvanı memuriyete başlangıç unvanı, şube müdürü ise vazifede yükselme imtihanı ile Nakil yapılan bir unvandır. Mühendisler misyonda yükselme imtihanı sonucunda şube müdürü takımına atanabilmektedir.

Geçmişte ödeme ögelerinde yapılan değişiklikler sebebiyle mühendislerin amiri olan şube müdürlerinden Önemli ölçüde daha Çok maaş ödendiği, aylıklarda düşüş olması sebebiyle mühendislerin müdürlüğe atanmak istemediği devirler olmuştur. Sonrasında şube müdürleri aleyhine oluşan farklılık ek ödeme ve Özel hizmet tazminatı oranlarında şube müdürleri lehine yapılan değişiklik ile giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıyeten, mühendis takımından şube müdürü takımına atananların ek göstergelerinde düşüş yaşanmaması için şube müdürü takımındayken mühendisler için belirlenen ek göstergeden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanununun 43/B unsurunda, “Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli takımlarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha Evvel bulunmuş oldukları meslekleri ile ilgili Sınıf yahut ekli I sayılı Cetvelin genel idare Hizmetleri Sınıfı (g) kısmında belirtilen vazifelerde kazanılmış hak aylık derecelerine nazaran alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” kararına yer verilmiştir. Bu karar sayesinde Örneğin bir mühendis, hekim yahut istatistikçi 1, 2, 3 yahut 4. dereceli şube müdürü takımına atandığında mühendis, hekim yahut istatistikçi üzere eski ek göstergelerinden yararlanmaya devam edecektir. Uygulamada 2200, 3000, 3600 hatta MİAH sınıfında daha yüksek ek göstergeden yararlanan şube müdürlerinin olmasının nedeni üstte yer verilen 43/B unsurudur.

Mühendis takımından şube müdürlüğüne atananların maaş kaybı yaşamaması için ikinci bir Önlem olarak 657 sayılı Kanunun 69. Unsuru uygulanmaktadır. Madde kararında,Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, sıhhat ve Yardımcı sıhhat ve Teknik Hizmetler Sınıflarına iç memurlardan, mesleklerinden yararlanmak istediklerini 2 – 4 üncü dereceler ortasındaki idari vazifelere ilişkin olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş takımlara atayabilirler.
Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Lakin kazanılmış aylık dereceleri ve meslek hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, artırım ve tazminatlar ile atandıkları vazifelerin ek gösterge, artırım ve tazminatlarının farklı olması halinde Çok olanı ödenir.” denilmektedir. Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararın 4/ğ unsurunda, bahse husus karar uyarınca artırım ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu unsura nazaran yapıldığının ve anılan unsur uyarınca aranan hizmet münasebetinin Nakil onayında belirtilmiş olması mecburidir. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti yahut ikiden Çok alt dereceli takımlara atananlara anılan unsura nazaran artırım ve tazminat ödenmeyeceği belirtilmiştir. Buna nazaran 4. dereceli mühendisin 3. dereceli şube müdürlüğüne atanması halinde 69. unsur kararı uygulanamayacaktır.

Üçüncü bir uygulama ile de Özel hizmet tazminatı oranlarında farklılaştırmaya gidilmiştir. Bu konu Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Karara ekli II Sayılı Cetvelde düzenlenmiştir. Bu düzenleme sayesinde GİH Sınıfında bir takımdan şube müdürlüğüne atananlar ile TH Sınıfında bir takımdan şube müdürlüğüne atananlara farklı oranda tazminat ödenmektedir.

Aşağıdaki tabloda 1, 2 ve 3. Derece mühendis ve şube müdürü ile mühendisken şube müdürü takımına atananlar için belirlenen ek gösterge sayısı ile ek ödeme ve Özel hizmet tazminat oranları yer almaktadır. Net maaş fiyatları ortasındaki farklılıklar ise maaş hesaplama uygulamamız üzerinden hesaplanabilecektir.

(Not- Atamanın 69. Hususa nazaran yapılması halinde Özel hizmet tazminatı mühendis için belirlenen yüzde 160 oranında ödenecektir.)

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir