Misyona girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

SORU: Devlet memurluğuna 12.01.2004 yılında sıhhat Bakanlığı bünyesinde başladım. Öncesinde 07.10.2002 işe giriş olmak üzere 110 gün sigorta teşebbüs var. 18.07.2019 tarihinde %43 oranında maliye bakanlığı tarafından onaylamış engelli raporum var.05.01.2020 tarihi prestiji ile emekliliğe temel hizmet müddetim 17 Yıl 9 ay 10 gündür. 4c çalışma gün sayım SGK dökümde 6150 olarak gözükmekte, 4A hizmet gün sayım 110 gün gözükmektedir.
Bu bağlamda:
1-Emekli olabilmem için Gerekli koşullarım nelerdir?
2-Emekli olabilmem durumunda emekli ikramiyem ve emekli maaşım ne kadar olacak olup hesaplamada hizmet yılı, kıdem yılı ve ikramiye yılı nasıl değişkenlik göstermektedir?

CEVAP:

Kısa bilgiler olarak;

Memurluğa başlamadan Evvel malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434’e hem de 5510’a tabi memurlar için geçerlidir.

Memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarına istinaden 2 formda emeklilik olma durumları bulunur.

Birincisi malullük nedeniyle emeklilik, ikincisi de engellilik nedeniyle emekliliktir.

Malullük nedeniyle emeklilik (2004 yılında memur olmanız nedeniyle 5434 kararları uygulanır.)

Memurların sıhhat heyeti raporu almaları için ister kendileri ister Kurumları tarafından yönlendirilmek suretiyle tam teşekküllü Devlet hastanelerinden sıhhat konseyi raporu alabilirler. Bu sıhhat heyeti raporlarının Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Kurulunca incelenmesi sonucunda şayet malul olduğuna karar verildiğinde memur malul sayılır.

Malul sayılan memuru Kurumu malulen emekliye sevk sürecini yapar ve emeklilik evraklarını Toplumsal Emniyet Kurumuna gönderir. Memurun da en az 10 hizmet yılı varsa (sigortalı mühletler, memurluk mühletleri, esnaflık mühletleri, borçlanılan mühletler vb. dahil) Toplumsal Emniyet Kurumu bu memura malullük aylığını bağlar.

Ancak, bu rahatsızlığın mutlaka vazifeye girmeden Evvel olmaması gerekir, Mevcut ise malullük aylığı bağlanması süreci yapılmaz.

Engellilik nedeniyle emeklilik (5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan yeni düzenleme çerçevesinde değerlendirmekteyiz)

5434 sayılı Kanunda bulunmayan ve birinci sefer 5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan bir uygulamada, vazifeye başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkan memurlara yönelik olmaktadır. Bu durum malullük nedeniyle emeklilik değildir.

5434 e tabi memurlardan vazifeye başladıktan sonra haklarında düzenlenen sıhhat konseyi raporlarının Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Kurulunca incelenmesi sonucunda memurun çalışma gücü kayıp oranının;

– % 50 ila % 59 ortasında olduğu kararı verildiğinde memurun en az 5760 gün (16 yıl)

– % 40 ila % 49 ortasında olduğu kararı verildiğinde de memurun en az 6480 gün (18 yıl)

Sosyal Emniyet Kurumu kesintileri bulunan çalışmalarının olması halinde bu memura yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Yani malullük aylığı olmayıp, engelliliklerinden Dolayı yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Her iki durumda da sigortalılık müddetinin başlangıcına bakılmaz, ıslak şartı aranmaz, çalışılmış olan hizmet müddetlerine bakılır.

Memurlarda vergi indirimine bağlı olarak aylık bağlama süreci yapılmaz. Vergi indirimi raporları yalnızca memurun vazifede iken vergi muafiyetlerini sağlar.

Yine birebir biçimde, engellilikten Dolayı emeklilikte de Kurumlar bireylerin bilgilerini SGK ya gönderir, oradan istikbal yanıt sonucunda emeklilik dokümanlarını SGK ya gönderirler. Bu süreç sonucunun da, yani SGK dan istikbal karşılığın beklenmesi gerekir.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızın karşılıklarını kıymetlendirmemiz:

Soru 1- Emekli olabilmem için Gerekli koşullarım nelerdir?
Cevap 1- Misyona başladıktan sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık olması ve bu durumunda malullük kapsamına girdiğinin SGK sıhhat Konseyi kararıyla onaylanması halinde hizmet müddetiniz de 10 yıldan Çok olduğundan malullük aylığı bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Şayet durumunuz yani engellilik durumunuz malullük kapsamına girmezse engellilik oranınız olan % 43 oranının Tekrar SGK sıhhat Kurulunca onaylanması halinde, sigortalı çalışmalarınız iç 6480 gün ( 18 yıl) hizmetinizin tamamlamanız kâfi olup, bu Oran ve hizmet sürenize nazaran, vazifede iken müracaatınız halinde engellilikten Dolayı emekli aylığı bağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, birinci misyona başlamanız engellilikten Dolayı ise, bu Kez 15 Yıl hizmet aylık bağlanması için kâfi olur. Bu durumda da belirttiğiniz var hizmet müddetiniz kafidir.

Soru 2-Emekli olabilmem durumunda emekli ikramiyem ve emekli maaşım ne kadar olacak olup hesaplamada hizmet yılı, kıdem yılı ve ikramiye yılı nasıl değişkenlik göstermektedir?
Cevap 2- 5434 e tabi memurlarda olağan emeklilik, engellilikten Dolayı emeklilik, malulen emeklilik için hem aylık bağlama sistemi hem de emekli ikramiyesi ödenmesi sistemi birebirdir, hiçbir değişkenlik göstermez. Yalnızca aylık bağlanmasında ve emekli ikramiyesi ödenmesinde memurun vazifesi, tahsili, derecesi, kademesi (ek göstergeyi etkileyen kazanılmış hak aylık derecesi ve kademesi ile ek göstergeyi etkilemeyen emekli keseneğine temel aylık derece ve kademesi)ek göstergesi, hizmet yılı ve bunlar temel alınarak memur maaş katsayısı, taban aylığı, kıdem aylığı üzere ögeler uygulandığında bağlanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiyesi meblağında değişkenlik gösterir.

Kazanılmış hak aylıklarında bedellendirilen mühletler memurun kıdem aylığında da kıymetlendirilir.

Verdiğiniz bilgiler bu bakımdan kâfi olmadığından hesaplama yapmamız Mümkün olmamıştır, lakin https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden hesaplamanızı yapabilirsiniz.

Not olarak; Sitemize de Vakit vakit yapılan müracaatlarda 5510 a tabi memurların aylık ve emekli ikramiye meblağları istenilmektedir. 5510 a tabi memurlar için sitemizde hesaplama yapılması Mümkün olmamaktadır. Çünkü, 5510 a tabi memurların yaşlılık aylığı, engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı, malullük aylığı üzere yapılacak hesaplamalarda memurun bütün çalışma hayatı müddetince SGK prime temel çıkarları, ortalama aylık yararları, güncelleme katsayısı vb. üzere bilinmesi gereken datalara muhtaçlık olmakta, bunun ise tarafımızca yahut ziyaretçilerimizce bilinmesi Mümkün olmadığından (özellikle prime temel kazançları) bu mevzularda bir hesaplama yapmamız da Muhtemel olmamaktadır. Fakat, emekli ikramiye meblağları üstte belirttiğimiz adresimizden yapılabilir, zira hem 5434 e tabi memurlar için hem de 5510 a tabi memurlar için emekli ikramiyesi hesaplanmasında hiçbir farklılık bulunmaz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir