Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kiralık Evler Oca 08, 2023 Yorum Yok

Faiz Oranlarına Ait Basın Duyurusu

Toplantıya Katılan Heyet Üyeleri

Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener.

Para Siyaseti Heyeti (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale nema oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar vermiştir.

Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi aktiflik üzerindeki zayıflatıcı tesiri artarak sürmektedir. Önümüzdeki periyoda ait global büyüme varsayımları aşağı taraflı güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte tahlil araçları sayesinde Temel Besin başta olmak üzere kimi bölümlerdeki arz kısıtlarının Olumsuz tesirleri azaltılmış olsa da milletlerarası ölçekte Müstahsil ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları yüksek güç fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının Nakit siyaseti adım ve irtibatlarında ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla tahlil üretme uğraşlarının sürdüğü gözlenmektedir.

2022’nin birinci yarısında kuvvetli bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan Hariç talebin tesiriyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, imalat Sanayi üzerindeki Hariç talep kaynaklı baskıların İç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sonlu olan tesirleri daha besbelli hale gelmektedir. İstihdam kazanımları misal ekonomilere nazaran daha Olumlu seyretmektedir. Bilhassa istihdam artışına katkı veren dallar dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, turizmin cari süreçler istikrarına beklentileri aşan kuvvetli katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, güç fiyatlarındaki yüksek seyir ve anne İhracat pazarlarının resesyona girme mümkünlüğü cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için Ehemmiyet arz etmektedir. Kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının hedefine Müsait formda iktisadi aktiflik ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıyeten, nihayet periyotta bariz formda açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati önlemlerin katkısı ile geldiği istikrar yakından takip edilmektedir. Şura, nakdî transfer düzeneğinin aktifliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve ek önlemleri devreye alacaktır. Uygulanacak siyasetler aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Nakit ve Kur Siyaseti metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı tesirleri, ekonomik temellerden Irak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, global güç, Besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu kuvvetli negatif arz şokları tesirli olmaya devam etmektedir. Şura, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, global barış ortamının yine tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Azalan Hariç talebin Yekün talep şartları ve üretim üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Global büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir devirde Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal şartların destekleyici olması kritik Ehemmiyet arz etmektedir. Bu çerçevede Şura, siyaset faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Şura, var siyaset faizinin global Öğrenci ait artan riskleri dikkate alarak kâfi seviyede olduğunu kıymetlendirmiş, ağustos ayında başlatılan nema indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir biçimde kurumsallaşması gayesiyle TCMB’nin bütün siyaset araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite siyaset adımları Nakit siyaseti transfer sisteminin aktifliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı Temel gayesi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 maksadına ulaşıncaya kadar elindeki bütün araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, Aksi Nakit ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı Olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir halde devamı için Müsait yer oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Siyaseti Şurası Toplantı Özeti beş Amel günü içinde yayımlanacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir