Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 27, 2023 Yorum Yok

Faiz Oranlarına Ait Basın Duyurusu

Toplantıya Katılan Şura Üyeleri

Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener.

Para Siyaseti Heyeti (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale nema oranının yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Yakın devirde iktisadi faaliyete ait açıklanan bilgiler varsayım edilenden daha Olumlu düzeylerde gerçekleşmesine karşın, jeopolitik risklerin ve nema artışlarının da tesiri ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon kaygıları sürmekte, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden şartların oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte tahlil araçları sayesinde Temel Besin başta olmak üzere birtakım bölümlerdeki arz kısıtlarının Olumsuz tesirleri azaltılmış olsa da memleketler arası ölçekte Müstahsil ve tüketici enflasyonu yüksek düzeylerini sürdürmektedir. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının Nakit siyaseti adım ve bağlantılarındaki ayrışma devam etmekle birlikte, takas mutabakatları ve yeni likidite imkanları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının nema artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.

Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının birinci çeyreğinde İç talebin Hariç Öğrenci kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Sarsıntının üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki tesirleri kapsamlı bir halde bedellendirilmektedir. Zelzelenin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye iktisadının performansı üzerinde kalıcı bir tesirde bulunmayacağı öngörülmektedir. Öncü göstergeler zelzele bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden süratli toparlandığını göstermektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi yüksek seyrederken, turizmin cari süreçler istikrarına beklentileri aşan kuvvetli katkısı yılın bütün aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, İç tüketim talebi, güç fiyatlarındaki yüksek Tertip ve anne İhracat pazarlarındaki zayıf iktisadi aktiflik cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için Ehemmiyet arz etmektedir. Kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının maksadına Müsait formda iktisadi aktiflik ile buluşması yakından takip edilmektedir. Konsey, 2023 Yılı Nakit Siyaseti ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, mali transfer düzeneğinin aktifliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere bütün siyaset araç setini liralaşma gayeleriyle uyumlu hale getirecektir. Heyet, yaşanan felaketin tesirlerinin en düşük düzeylere indirilmesi ve Gerekli dönüşümün desteklenmesi gayesiyle Müsait finansal şartların oluşmasını önceliklendirecektir.

Uygulanan bütüncül siyasetlerin takviyesiyle enflasyonun düzeyinde ve eğiliminde güzelleşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, zelzelenin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal şartların destekleyici olması zelzele sonrasında daha da Değerli hale gelmiştir. Bu çerçevede Şura, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Heyet, Nakit siyaseti duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak zelzele sonrası Gerekli toparlanmayı desteklemek için kâfi olduğu görüşündedir. Sarsıntının 2023 yılının birinci yarısındaki tesirleri yakından takip edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı Temel hedefi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 amacına ulaşıncaya kadar elindeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir formda kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni bütün ögeleriyle uygulayacaktır. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, Aksi Nakit ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı Olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için Müsait taban oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve data odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Siyaseti Şurası Toplantı Özeti beş Amel günü içinde yayımlanacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir