Merkez Bankası 40 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında misyon yapmak üzere Uzman Yardımcısı takımına alım yapacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

BİLİŞİM ALANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE GRUP ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, tesirli tertibi, uzman insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, aktif bağlantı ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları ortasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Bilişim alanında misyon yapan çalışanlar;

. Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,

. Bankanın ülke iktisadı ve finansal sistemindeki pozisyonu çerçevesinde üstlendiği vazifelerin yerine getirilmesi için muhtaçlık duyulan yazılım, donanım, irtibat altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,

. Finansal sistem için kritik değere sahip olan ödeme sistemleri, rezerv idaresi ve piyasalar bilgi dağıtım sistemi üzere uygulamalar geliştirirler,

. Bankanın bilgi odaklı karar alma süreçleri için gereksinim duyulan ağır data alışverişini desteklemek üzere Aka bilgi teknolojileri, tahlil altyapıları ve bilgi paylaşım servislerini sunarlar.

Alınacak şahıs Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)

Çalışma Biçimi: Tam vakitli / Kadrolu

Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara

– Bilişim Teknolojileri genel Müdürlüğü

– Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler genel Müdürlüğü

– Data Yönetişimi ve İstatistik genel Müdürlüğü

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Şartları (08 Eylül-04 Ekim 2021)

S Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak bireylerde aranan genel kuralları sağlamak.

S 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

S 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım imtihanlarının komite mülakatı basamağında elenmemiş olmak.

S En az dört yıllık eğitim veren Türkiye yahut Yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, sanayi mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

S 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı yahut Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) imtihanından en az 84 puan yahut Cambridge C1 Advanced imtihanından (CAE) B ve üzeri yahut Cambridge C2 Proficiency imtihanından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. genel Yetenek İmtihanı (16-17 Ekim 2021)

Genel Yetenek imtihanı test prosedürüyle yapılacaktır. genel Yetenek İmtihan puanına nazaran yapılacak olan sıralama sonucunda birinci 480 Namzet (son adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da dahil) yazılı Uğraş imtihanına çağrılacaktır.

3. Yazılı Uğraş İmtihanı (06-07 Kasım 2021)

Yazılı Uğraş imtihanı klasik metotla yapılacaktır.

Sınav, aşağıdaki hususların her birinden birer soru olmak üzere Yekün on iki sorudan oluşacaktır. Adayların ortak mevzulardan bütün sorulara, seçmeli bahislerden ise seçtikleri iki soruya yanıt vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin tartısı %10, seçmeli soruların her birinin tartısı ise %25 olacaktır.

Ortak Bahis Başlıkları (Ağırlık %50)

. İşletim Sistemleri

. Data Yapıları ve Algoritmalar

. Sistem Geliştirme ve Modelleme

. Bilgi Tabanı Sistemleri

. SQL Sorgulama

Seçmeli Husus Başlıkları (Ağırlık %50)

. Yazılım Geliştirme

. Siber Güvenlik

. Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi

. Aka Bilgi, Dağıtık Data Sürece Analizi

. Data Mühendisliği

. Makine Öğrenmesi

. Konteyner Tabanlı Sanallaştırma

Yazılı Uğraş imtihanı 50 puan ve üzerinde olan birinci 160 Namzet (son adayla birebir puanı Meydan adaylar da dahil) komite mülakatına çağrılacaktır.

4. Benlik ve Yetkinlik Testleri (20-22 Kasım 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara Benlik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komite Mülakatı (29 Kasım-10 Aralık 2021)

Komisyon mülakatında adaylar aktüel sosyo-ekonomik bahisler ile mesleğin gerektirdiği hususlara hakimiyet istikametinden pahalandırılacak, kıymetlendirme her bir kurul üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her Namzet için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı Uğraş imtihanı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak Namzet muvaffakiyet puanı bulunacaktır. Namzet muvaffakiyet puanı sıralamasına nazaran belirlenen sayıdaki Namzet başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan misyona başlamayanların yahut rastgele bir sebeple Bankadaki vazifesinden ayrılanların olması halinde, yerlerine Nakil yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puanın üstünde olmak kaidesiyle Namzet muvaffakiyet sıralamasına nazaran 10 Namzet 01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak formda yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 08.09.2021 tarihinden 04.10.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki evrakları yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen yahut posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Diploma yahut süreksiz mezuniyet belgesi

o Yabancı lisan Dokümanı (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE yahut CPE)

o Özgeçmiş

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler, adayların müracaat sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine yahut Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) İlan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında rastgele bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Bireylerde Aranacak Koşullar

S Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

S halk haklarından yasaklı olmamak.

S Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühlet karar giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

S Alım yapılacak takımın gerektirdiği misyonu devamlı olarak yapmasına Mani olmayacak vücut ve ruh sıhhatine sahip olmak.

S Öbür bir kuruluşa Mecbur hizmet yükümlülüğü bulunmamak, bu türlü bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi konusunda müsaade almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir