Merkez Bankası 40 Teknisyen Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

TEKNİSYEN ALINACAKTIR.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, kuvvetli örgüt yapısı, nitelikli takımı, teknolojik üstünlüğü ve tesirli sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları ortasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak şahıs Sayısı: Teknisyen (40 kişi)

Çalışma Formu: Tam Vakitli / Sözleşmeli

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaası genel Müdürlüğü / Ankara

İşe Alım Süreci

1. müracaat Şartları (27 Kasım-14 Aralık 2020)

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Askerliğini tamamlamış yahut askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)

Teknisyenlik misyonunu Daimi olarak yapabilecek vücut ve ruh sıhhatine sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına Mani bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir sıhhat Şurası Raporu istenecektir.)

nihayet müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım imtihanlarının kurul mülakatı evresinde elenmemiş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak şahıslarda aranan genel kaideleri sağlamak.

2018 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS Ön Lisans) yahut 2020 yılında yapılacak halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak.

Ortaöğretim kuramlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri kısımlarından mezun olmak ve sonrasında iki yıllık eğitim veren Türkiye yahut Yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer Meydan programlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2. Benlik ve Yetkinlik Testleri (17-19 Aralık 2020)

Uygulama İmtihanı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek Benlik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

3. Uygulama İmtihanı (21-29 Aralık 2020)

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar üstteki tabloda yer Meydan kümelerden mezun oldukları kısma nazaran bir Küme seçerek müracaat yapacaktır.

KPSS puanına nazaran yapılacak sıralama sonucunda seçtikleri kümeye nazaran tabloda belirtilen sayılarda Namzet uygulama imtihanına çağrılacaktır.

Uygulama imtihanı Ankara’da yapılacak olup adayların meslekleri ile ilgili Temel bilgiler ölçülecektir.

4. Komite Mülakatı (4-13 Ocak 2021)

Komisyon mülakatında adaylar şimdiki sosyo-ekonomik bahisler ile mesleğin gerektirdiği hususlara hakimiyet istikametinden pahalandırılacak, kıymetlendirme her bir kurul üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her Namzet için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama imtihanı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak Namzet muvaffakiyet puanı bulunacaktır. Namzet muvaffakiyet puanı sıralamasına nazaran belirlenen sayıdaki Namzet başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 27.11.2020 tarihinden 14.12.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki dokümanları yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen yahut posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Ortaöğretim mezuniyet belgesi

o Ön lisans mezuniyet belgesi

o İmtihan Sonuç Evrakı (KPSS Ön Lisans)

o Askerlik dokümanı (Erkek adaylar için)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler, adayların müracaat sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine yahut Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) İlan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında rastgele bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Bireylerde Aranacak Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

halk haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddet karar giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

Alım yapılacak takımın gerektirdiği vazifesi devamlı olarak yapmasına Mani olmayacak vücut ve ruh sıhhatine sahip olmak.

Öbür bir kuruluşa Mecbur hizmet yükümlülüğü bulunmamak, bu türlü bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi konusunda müsaade almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir