Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA ARAŞTIRMACI OLARAK MİSYON YAPMAK ÜZERE EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırmacı takımına alım yapacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Araştırmacı unvanında vazife yapan çalışanlar;

– Fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrara katkı Eda hedefiyle yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar,

– Global eğilimleri ve ülke iktisadının yapısını dikkate alarak yapısal ögeler ve finansal istikrar üzere Nakit siyasetine katkı sağlayan hususları içerecek biçimde araştırmalar yaparlar,

– Aka bilgi ve yeni jenerasyon analitik araçlarla kestirim modellerini güçlendirerek karar süreçlerine katkı sağlarlar.

Eğitim düzeyi yüksek, nitelikli insan kaynağının kesimi olarak vazife yapan Araştırmacılar, deneyimli ekonomistlerle çalışarak siyaset tahlillerine kritik takviye sağlamakta, meslek yolunun ilerleyen etaplarında ise Yardımcı Ekonomist, Ekonomist ve Kıdemli Ekonomist olarak misyon almaktadırlar.
.
Alınacak şahıs Sayısı: Araştırmacı (15 kişi)

Çalışma Biçimi: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezi (Ankara ve İstanbul)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler, adayların müracaat sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine yahut Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) İlan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında rastgele bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. müracaat Şartları (14-28 Ekim 2020)

? 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak bireylerde aranan genel kaideleri sağlamak.

? En az dört yıllık eğitim veren Türkiye yahut Yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, sanayi mühendisliği kısımlarında lisans eğitimini yahut iktisat, finans, finansal matematik, ekonometri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

? 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım imtihanlarının komite mülakatı etabında elenmemiş olmak.

? 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı yahut Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test imtihanından (TOEFL-iBT) en az 96 puan yahut Cambridge C1 Advanced imtihanından (CAE) A yahut Cambridge C2 Proficiency imtihanından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. genel Yetenek İmtihanı (14-15 Kasım 2020)

Genel Yetenek imtihanı test yoluyla yapılacaktır. genel Yetenek İmtihan puanına nazaran yapılacak olan sıralama sonucunda birinci 200 Namzet (son adayla birebir puanı Meydan adaylar da dahil) yazılı Uğraş imtihanına çağrılacaktır.

3. Yazılı Uğraş İmtihanı (28-29 Kasım 2020)

Yazılı Uğraş imtihanı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi söz alanlarından dört oturumda klasik formülle yapılacaktır. Yazılı İktisadi tabir imtihanında, adayın Türkiye ve dünya iktisadı ile ilgili yeni bahislerde analitik
düşünme, mesleğin gerektirdiği mevzulara hakimiyet ve yazılı Anlatım yeteneği değerlendirilecektir. Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi söz alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 50 puan Meydan birinci 60 Namzet (son adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da dahil) komite mülakatına çağrılacaktır.

4. Benlik ve Yetkinlik Testleri (11-13 Aralık 2020)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek Benlik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Hadise Çalışması (17-18 Aralık 2020)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara Hadise çalışması (case study) uygulaması yapılacaktır.

6. Kurul Mülakatı (21-29 Aralık 2020)

Komisyon mülakatında adaylar yeni sosyo-ekonomik hususlar ile mesleğin gerektirdiği bahislere hakimiyet istikametinden pahalandırılacak, kıymetlendirme her bir kurul üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her Namzet için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı Uğraş imtihanı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak Namzet muvaffakiyet puanı bulunacaktır. Namzet muvaffakiyet puanı sıralamasına nazaran belirlenen sayıdaki Namzet başarılı olmuş sayılacaktır.

müracaat İşlemleri

Başvurular, 14.10.2020 tarihinden 28.10.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki evrakların yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen yahut posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Diploma yahut süreksiz mezuniyet belgesi

o Yabancı lisan Dokümanı (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE yahut CPE)

o Özgeçmiş

Bankaya Alınacak Bireylerde Aranacak Koşullar

? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

? halk haklarından yasaklı olmamak.

? Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddet karar giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

? Alım yapılacak takımın gerektirdiği misyonu devamlı olarak yapmasına Mani olmayacak vücut ve ruh sıhhatine sahip olmak.

? Öbür bir kuruluşa Mecbur hizmet yükümlülüğü bulunmamak, bu türlü bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi konusunda müsaade almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir