Memurlara tek hekim kaç gün istirahat raporu verebilir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 03, 2023 Yorum Yok

Sosyal güvenliği 4/c kapsamında olan sigortalı sayılan devlet memurlarının hastalıkları halinde verilecek hastalık raporları “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup, bununla bir arada, “Sosyal Sigorta Süreçleri Yönetmeliği” Unsur 39’da da düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu Yönetmelikler gereği; memurlara Biricik Tabip raporu ile bir kezde en Fazla 10 gün rapor verilebilir. Raporda Denetim muayenesi öngörülmüş ise Denetim muayenesi sonrasında Biricik Tabip tarafından en Fazla 10 gün daha rapor verilebilir. Bu Kural altında memura Biricik Tabip 10 + 10 = 20 gün rapor verebilmektedir.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının 10 günü aşması durumunda bu raporun sıhhat kurulunca verilmesi mecburidir. sıhhat konseyinin birinci vereceği istirahat mühleti sigortalının (memurun) tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi halinde malullük halinin önlenebileceği yahut Kıymetli oranda azaltılabileceği sıhhat konseyi raporu ile tespit edilirse bu müddet uzatılır. Lakin o yerde sıhhat heyeti bulunan SGK ile kontratlı bir sıhhat hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle sıhhat şurası bulunan SGK ile kontratlı sıhhat hizmet sunucusuna nakline İmkan bulunmaması halinde Biricik tabipler en Fazla 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilir.

Memurlara bir takvim yılı içinde (örneğin 01.01.2022-31.12.2022 devri bir takvim yılıdır) Biricik Tabip tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sıhhat kurulunca verilir.

Tek doktorların değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri mecburilik üzerine Yıl içinde Yekün 40 gün hastalık müsaadesi kullanan memurların, o Yıl içinde bu süreyi aşacak halde Biricik tabiplerden aldıkları birinci ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sıhhat heyetlerince onaylanması gereklidir.

SGK tarafından yetkilendirilen Biricik Tabip yahut sıhhat konseyi tarafından verilecek istirahatler, örneği SGK tarafından belirlenen evrak ile elektronik ortamda SGK’ ya gönderilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir