Memura Öbür bir vilayette verilen hastalık raporu geçerli midir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 05, 2022 Yorum Yok

Ankara’da memurum. Düşme sonucu ayağımda oluşan çatlak sebebiyle sıhhat heyeti tarafından 1 ay rapor verildi. Tedavimin uzayacak olması sebebiyle tedavinin sonraki evrelerine ailemin ikamet ettiği Bursa’da devam etmek istiyorum. Bu süreçte Bursa’da hastalık raporu verilmesinde bir sakınca olur mu?

Devlet Memurları Kanununun 105. hususunda; memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek gerek üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı üzere uzun vadeli bir tedaviye gereksinim gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, öteki hastalık hallerinde ise oniki aya kadar müsaade verileceği, hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi doktorlar yahut sıhhat heyetleri tarafından verileceği ve mühletleri ile bu hususa ait diğer konuların yönetmelikle belirleneceği karar altına alınmıştır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 7. hususunun birinci fıkrasında, memurlara hastalık raporlarında gösterilen mühletler kadar hastalık müsaadesi verileceği belirtilmiş, altıncı fıkrasında ise, “Hastalık müsaadesi verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici vazife ve yasal müsaadelerin kullanılması durumu ile acil hadiseler hariç, memuriyet mahallindeki yahut hastanın sevkinin yapıldığı sıhhat hizmeti sunucularından alınması mecburidir.” kararına yer verilmiştir.

Ayrıca, Yönetmeliğin 7. unsurunun üçüncü fıkrasına nazaran hastalık raporlarının aslının yahut bir örneğinin raporun düzenlendiği günü takip eden mesai bitimine kadar elektronik ortamda yahut Müsait yollarla memurun bağlı olduğu disiplin amirine iletilmesi, raporun aslının ise en geç rapor müddeti sonuna kadar teslim edilmesi, beşinci fıkrasına nazaran de hastalık raporuna dayalı olarak hastalık müsaadesi verilebilmesi için raporun bu Yönetmelik ile tespit edilen yordam ve temellere Müsait olarak alınması gerekmektedir.

657 sayılı kanun uyarınca memurların kullandığı yıllık müsaade, sıhhat müsaadesi, hastalık müsaadesi, mazeret müsaadeleri ve aylıksız müsaadeler yasal müsaade kapsamında olup, Kanunda memurun hastalık müsaadesini farklı bir kentte kullanmasını kısıtlayan bir karar bulunmamaktadır.

Yukarıdaki kararlar çerçevesinde memurun hastalık müsaadesini misyonlu olduğu Vilayet dışında Öbür bir vilayette kullanabileceğini, hastalık müsaadesi müddeti içinde Öbür bir kentten alınan yeni raporların geçerli olacağını fakat rapor mühleti bittikten sonra memurun misyona başlaması Mecbur olduğundan alınacak yeni raporun acil durumlar dış memuriyet mahalli içindeki bir sıhhat hizmeti sunucusu tarafından düzenlenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Nitekim, Mülga Devlet İşçi Başkanlığı 30.12.2011 tarihli ve 23126 sayılı görüş yazısında; yasal müsaade, süreksiz vazife ve acil olaylar haricinde mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışında alınan hastalık raporlarının hastalık müsaadesine çevrilemeyeceği belirtilmiştir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir