KülCin ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/BaşmüfettAmel Alım İlanı

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

NAKLEN MÜFETTİŞ / BAŞMÜFETTİŞ ALIMI DUYURUSU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TeftAmel Şurası Başkanlığı

NAKLEN MÜFETTİŞ/BAŞMÜFETTİŞ ALIMI DUYURUSU

26 Marka 2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarBeyaz yürürlüğe giren 7226 sayılı Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci unsuruyla 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa eklenen Süreksiz 10 uncu unsur kararı uyarınca naklen müfettiş/başmüfettAmel alımı yapılacaktır.

A) müracaBeygir Kuralları:

1) kanun unsurunun yürürlüğe girdiği 26/03/2020 tarihi itibariyle, genel bütçe kapsamındaki halk yönetimlerinde mesleğe Özel Karşılaşma imtihanına tabi tutulmBeyaz suretiyle girilen ve makul bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularBeyaz müfettiş, denetçi ve kontrolör takımlarında, yardımcılık yahut stajyerlikte geçen mühletler iç en az beş Yıl Görev yapmış olmBeyaz yahut tıpkı müddette Görev yapmış olmBeyaz kaydıyla daha Evvel bu unvanları ihraz etmAmel olmak,

2) TeftAmel Şurası Başkanlığı hizmet binasında (HKeder Bayram Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi (Eski Sayıştay Binası), No:4, A Blok, Ulus-Altındağ/Ankara) 08-12 HazirLahza 2020 tarihleri ortasında yapılacBeyaz kelamlı İmtihLahza sonucunda başarılı olmBeyaz kaidedir. (müracaBeygir sayısına nazaran bu tarihler uzatılabilir yahut kısaltılabilir)

3) En Çok 20 müfettiş/başmüfettAmel alımı yapılacaktır. Kâfi müracaatın olmaması yahut kelamlı imtihanda başarılı olLahza sayısının az olması durumunda, yalnızca başarılı olanların naklen alım süreçlerine başlanacaktır. Boş kalLahza kadrolMesafe ise 31/12/2020 tarihine kadar tekrar müracaBeygir ve İmtihLahza yoluyla takım durumuna nazaran naklen alım yapılabilir.

B) müracaBeygir Biçimi, müracaBeygir Evrakları, Yeri, Vakti, İmtihLahza ve öbür Konular:

1) müracaBeygir Formu, Yeri ve Vakti:

Başvurular, 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığımız TeftAmel Şurası Başkanlığına, (HKeder Bayram Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi “Eski Sayıştay Binası”, No:4, A Blok, Ulus-Altındağ/Ankara) ya da Başkanlığımızın (teftiskurulu@ktb.gov.tr) adresinden e-posta yolu ile yapılacaktır. E-posta yoluyla yapılacBeyaz müracaatlarda, evrakların asılları kelamlı İmtihLahza sırasında adaylar tarafındLahza TeftAmel Heyeti Başkanlığına elden teslim edilecektir. Yalnızca şahsen ve e-posta yoluyla ve müracaBeygir tarihleri ortasında yapılLahza müracaatlar geçerli olup, ilanda belirtilen şartlMesafe Müsait olmayLahza müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların elektronik posta yoluyla müracaatlarında istenilen her bir dokümanın başka ayrı belgelerde olması kaydıyla “Pdf” formatında Başkanlığımızın elektronik posta (teftiskurulu@ktb.gov.tr) adresine 22/05/2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.

22/05/2020 Cuma günü mesai saati bitiminden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Elektronik posta yoluyla başvurLahza adaylar imtihana çağırılmaları durumunda, istenilen evrakların asıllarını kelamlı imtihanın yapılacağı gŞöhret teslim etmek zorundadır.

2) müracaBeygir Dokümanları:

Adayların aşağıdaki dokümanları eksiksiz olarBeyaz teslim etmeleri zaruridir. Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu anlaşılanlar bütün haklarını kaybederler ve haklarında süreç yapılmBeyaz üzere yetkili mercilere kabahat duyurusunda bulunulur.

a) müracaBeygir formu, müracaBeygir formu örneği için tıklayınız.

b) Kurumlarınca onaylı, yardımcılık/stajyerlik, denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük müddetlerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen öteki mühletleri gösterir hizmet dokümanı,

c) Yabancı lisLahza bilgilerini gösterir dokümanlar, aldıkları muvaffakiyet evrakları, mükafatlar ve cezalMesafe dair Kurum yetkilileri tarafındLahza imzalı evrak,

d) 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (BKocamLahza müracaBeygir Formunda olacaktır.),

3) İmtihan:

a) Naklen müracaBeygir koşullarını taşıyLahza ve eksiksiz doküman ile başvurLahza adayların kelamlı İmtihLahza tarihleri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile Başkanlığımızın (https://teftis.ktb.gov.tr) internet adresi üzerinden duyurulacBeyaz olup, ayrıyeten yazılı tebligBeygir yapılmayacaktır.

b) Kelamlı imtihanda adaylar; KülCin ve Turizm Bakanlığı TeftAmel Konseyi Yönetmeliğinin 38 inci unsurunda belirtilen; “Mali Mevzuat”, “Personel Mevzuatı”, “Teftiş, Soruşturma Mevzuatı ve Uygulaması” hususlarında bilgileri ile Bir arada Yeniden birebir Yönetmeliğin 27 nci hususunda belirtilen; “genel Kültür”, “Kavrama”, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar” istikametinden İmtihLahza kurulunca kıymetlendirilir.

c) Kelamlı imtihanda adaylara, İmtihLahza konseyi üyelerinin her bKocamLahza tarafındLahza Çehre tam puLahza üzerinden puLahza verilir. Verilen bu puanların ortalaması kelamlı İmtihLahza puanını teşkVilayet eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmBeyaz için ortalfakBeygir puanın en az 70 olması kuraldır.

d) En yüksek puandLahza başlamBeyaz suretiyle sıralfakBeygir yapılır. PuLahza sıralamasına nazaran yeteri kadar yedek belirlenebilir. KontenjLahza ve takım dahilinde başarılı olanlMesafe durum yazılı olarBeyaz bildirilir.

4) öbür Konular:

Yardımcılık yahut stajyerlik takımlarında geçirilen günler, KülCin ve Turizm Bakanlığı müfettAmel yardımcısı takımlarında; müfettiş, denetçi ve kontrolör unvanlı takımlarda geçirdikleri mühletler KülCin ve Turizm Bakanlığı müfettişi takımlarında geçirilmAmel sayılır.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEFTİŞ Şurası BAŞKANLIĞI

HKeder Bayram Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi (Eski Sayıştay Binası), No:4, A Blok, 06050 Ulus-Altındağ/ANKARA

(0312) 470 56 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir