Kontratlı işçi Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Merhaba, kontratlı işçim. 657’ye nazaran Devlet memurlarının ticaret yapmasının yasak olduğunu biliyorum ancak orada işine Mani olacak biçimde diye bir Tümce var. Artık ben işime Mani olmayacak formda Youtube içerikleri hazırlasam ve bundan gelir etsem benim için Problem teşkil eder mi?

Cevap: Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ait asılların 8. hususuna nazaran sözleşmeli işçinin dışarıda kar getirici Öbür bir Amel yapması birtakım istisnalar dışında yasaklanmış lakin çıkar getirici faaliyetin kapsamı belirlenmemiştir. Bu noktada çıkar getirici faaliyetlere ait kapsamın belirlenmesinde 657 sayılı Kanunun 28. unsurunun temel alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Memurların memuriyet dışında yapabilecekleri ve yapamayacakları işler 657 sayılı Kanunun 28. unsuru ile Özel kanunlarda belirlenmiştir. Mezkur unsur kararında, “Memurlar Türk Ticaret Kanununa nazaran (Tacir) yahut (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve Sanayi kuruluşlarında vazife alamaz, ticari mümessil yahut ticari vekil yahut kollektif şirketlerde ortak yahut komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları misyonlar hariç). Memurlar, mesleksel faaliyette yahut hür Uğraş icrasında bulunmak üzere ofis, ofis, muayenehane ve gibisi yerler açamaz; gerçek şahıslara, Özel hukuk hukuksal şahıslarına yahut halk kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşlarına ilişkin rastgele bir Amel yerinde yahut vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, halk kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının idare, kontrol ve disiplin şuraları üyelikleri ile Özel kanunlarda belirtilen misyonlar bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan yahut mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” denilmektedir. Husus kararı ile yasaklanan işleri memurun kendisi yapamayacağı üzere eşi, reşit olmayan yahut mahcur çocukları bu faaliyetleri yapan memurlar da kurumlarına bildirimde bulunma yükümlülüğüne tabi tutulmuştur.

28. hususta sayılanlar dışında memurlar Örnek olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu kapsamında telif fiyatı alabilmekte, kurumlarının müsaadesiyle 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Özel öğretim kurumlarında ders verebilmekte, hakemlik ve uzmanlık yapabilmektedir.

5846 sayılı Kanunun 1/B hususunda, eser, “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve İlim ve edebiyat, musiki, hoş sanatlar yahut sinema yapıtları olarak sayılan her nevi Fikir ve sanat mahsulleri” olarak tanımlanmış, 2. hususunda ise “Herhangi bir biçimde lisan ve yazma ile Anlatım olunan eserler ve her biçim altında Anlatım edilen bilgisayar programları ve bir sonraki basamakta program sonucu doğurması şartıyla bunların hazırlık dizaynları,” İlim ve yazın yapıtları ortasında sayılmıştır. Kanunun 18 inci hususunda ise “Bir yapıtın imalcisi yahut yayımcısı, fakat yapıtın sahibi ile yapacağı kontrata nazaran mali hakları kullanabilir.”hükmü yer almaktadır.

Kamu vazifelileri 5846 sayılı kanun kapsamında telif fiyatı karı elde ettikleri faaliyetlerin başında yazarlık gelmektedir. Bu kapsamda kitap, makale yahut köşe müellifliği bulunmaktadır. Ayrıyeten müzik icrası, radyo ve televizyon programlarına konuk olarak katılma da 5846 sayılı kanun kapsamındaki faaliyetler olarak değerlendirilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu bu faaliyetler (1) hizmet akdine bağlı olarak yapılmamalı, (2) mesai saatleri dışında icra edilmeli, (3) Anlatım edilen fikirler işçinin misyonuyla ilgili olmamalıdır.

Diğer taraftan Youtube Yurt dışı kökenli dünya çapında manzaralı yayın hizmeti sunan bir toplumsal medya platformu olup, şahıslar yahut kurumlar Youtube nin belirlediği şartlarda bu platformda kanal açabilmekte yahut kanal açmaksızın içerik yükleyebilmekte, yüklenen içeriklerden görüntülenme sayısı dikkate alınarak gelir elde edilmektedir. Laf konusu platforma görüntü yükleyebilmek için Youtube’nin hizmet şartlarınının kabul edilmesi ve elektronik ortamda onaylar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, memur yahut kontratlı çalışanın misyonuyla ilgili olmayan hususlarda Youtube üzerinden yayın yapabileceğini, karşılığında yayımcı kurum Youtube ile ortalarındaki mukaveleye dayalı olarak gelir elde edebileceğini, bu gelirin 5846 sayılı kanun kapsamında telif fiyatı olarak kabul edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir