Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğünden:

Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü Teftiş Şurası Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

A) MÜRACAAT SÜRESİ

Adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumunca ilan edilmesi ile Birlikte Gerekli koşullara sahip olmaları halinde 5 (beş) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Aleni Amel ilanlar kısmından elektronik ortamda ve/veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen müracaat yapabileceklerdir.

B) MÜRACAAT VE İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört Yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurt içi ya da Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kuramlarından birini bitirmiş olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) A Kümesi KPSS P67 puan tipinden en az 60 (Altmış) ve daha üzeri puan almak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak. (Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylardan isimli sicil kaydı istenecektir.)

27/11/2020 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (27 Kasım 1985 ve daha sonraki doğumlular.)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf yahut erteletmiş olmak. (Sözlü imtihana girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum dokümanı istenecektir.)

sıhhat durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve seyahat şartlarında vazife yapmaya elverişli olmak, vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek gövde yahut akıl hastalığı yahut gövde sakatlığı ile engelli bulunmamak. (Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylardan ilan tarihinden sonra tam teşekküllü hastanelerden alınacak sıhhat Konseyi Raporu istenecektir.)

İsimli sicil tarafından müfettişliğe Mani bir hali bulunmamak.

C) Namzet LİSTESİ, İMTİHANA MÜRACAAT HALİ VE İSTENECEK EVRAKLAR, ADAYLIK EVRAKI VE KİMLİK İBRAZI

Namzet listesi, Türkiye İş Kurumuna yapılan müracaatların sonunda, Türkiye İş Kurumunca KPSS puan sıralamasına nazaran düzenlenecektir.

Namzet listesi, genel Müdürlüğümüze ulaşmasına müteakip, resmi internet adresimizde (www.kiyiemniyeti.gov.tr) “Duyurular/Haberler” başlığı altında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Namzet listesinde isimleri bulunanlar, Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.kiyiemniyeti.gov.tr) “Duyurular/Haberler” başlığı altında “Dokümanlar” içinde yayımlanan “Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı müracaat Formu- Form 1” nu Yaş imzalı, eksiksiz ve hakikat bir formda düzenleyerek, bu forma Tekrar tıpkı internet adresinde yayımlanan formata Müsait “Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Adaylık Belgesi-Form 2”, “Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Özgeçmiş Formu-Form 3”, KPSS Sonuç evrakı, Yüksek tahsil Kurumu diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakının varsa denklik dokümanının aslı ya da onaylı sureti, nihayet 6 (altı) ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, Kimlik evrakı sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, isimli sicil dokümanı, askerlik durumunu gösterir doküman (erkek adaylar), tam teşekküllü hastanelerden alınacak sıhhat Konseyi Raporunu eklemek sureti ile en geç 15 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Kenar Emniyeti genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A 34676 Üsküdar/İSTANBUL adresine posta/kargo yoluyla yahut şahsen teslim edilmesi temeldir.

Eksik bilgi ve dokümanları bulunduğu anlaşılan adaylar mülakata alınmayacaktır.

müracaat esnasında istenen evrakların asıllarının ibraz edilmesi halinde, fotokopileri Teftiş Şurası Başkanlığınca onaylanarak sürece alınabilir.

Adaylar müracaatlarında sundukları dokümanların doğruluğundan sorumludurlar. Adaylardan müracaat şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler. Evrakların Düzmece yahut hileli olduğunun anlaşılması halinde Namzet hakkında Gerekli yasal süreç başlatılacaktır.

Adayların imtihana giriş için Adaylık Dokümanı ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere; T.C. kimlik kartı, şoför dokümanı yahut kullanım mühleti dolmamış pasaport dokümanlarından birini bulundurması gerekmektedir. Bu evraklardan birini ibraz edemeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

İmtihana müracaatta doldurularak Teftiş Konseyi Başkanlığına teslimi istenilen evraklardan Form 1 ve Form 2’de yer Meydan HES (Hayat Meskene Sığar) kodu bilgisi kaydedilecektir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, imtihanın yapılacağı günden ileri tarihli olması gerekmektedir.

Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan Namzet sayısının 10 şahıs ya da daha az olması halinde Kuruluşça imtihanın ileri bir tarihe ertelenmesi, iptal edilmesi hakları gizlidir.

D) İMTİHAN YERİ, TARİHİ VE SAATİ

İmtihan Tarihi: 30/12/2020

İmtihan Saati: 10.00

İmtihan Yeri: Kenar Emniyeti genel Müdürlüğü Teftiş Şurası Başkanlığı Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cd. No:16/A Üsküdar/İSTANBUL.

Adaylar, “Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Adaylık Belgesi-Form 2” üzerinde kayıtlı müracaat numarasına nazaran imtihana alınacaklardır.

Adaylara, İmtihan tarihi, saati, yeri ile ilgili ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların, İmtihan saatinden en geç yarım saat Evvel (09.30) İmtihan yerinde bulunmaları Gerekli olup, İmtihan başladıktan sonra gelen adaylar imtihana alınmayacaktır.

İmtihan için diğer detaylı bilgiler www.kiyiemniyeti.gov.tr web adresinden yahut 0 (216) 531 40 97 ve 0(216) 531 4065 numaralı telefonlardan temin edilebilir.

E) İMTİHAN FORMU, HUSUSLARI, GİRİŞ NOTU VE BAŞKA BİLGİLER

Sözlü İmtihan imtihandan aşağıda belirtilen bahis kümelerinden yapılacaktır:

Hukuk: Anayasa Hukuku, idare Hukuku (Genel Asıllar, İdari Yargı, İdari Teşkilat), uygar Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Pahalı Evrak ve Deniz Ticareti), Ceza Hukuku (Genel Kararlar, Mal Varlığına Karşı Cürümler, halk İnancına Karşı Kabahatler, halk Yönetiminin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar),

İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye İktisadı, Memleketler arası İktisat, İktisadi Tahlil.

Maliye: Maliye Siyaseti, halk Gelir ve Sarfiyatları, Bütçe, Türk Vergi Sistemi.

Muhasebe: genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bilanço Tahlili ve Teknikleri, Ticari Hesap.

Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından birisi.

Sözlü imtihanda; adaylara üstte yer Meydan husus kümelerinden sorular yöneltilecek olup, imtihanda adayın kavrama, muhakeme yeteneği, Anlatım kabiliyeti, temsil, görünüm, hal ve devinim üzere şahsi vasıfları da değerlendirilecektir.

Giriş İmtihan notu; yazılı giriş imtihanı olarak kabul edilen kpss puanı ve kelamlı İmtihan notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılabilmek için adayın 100 üzerinden en az 70 puan alması gereklidir. Bu puanı geçen adaylar içinde en yüksek notu almış olan adaydan başlamak üzere asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Sıralamada puanların eşit olması halinde yabancı lisan notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Sınavı kazanan adaylar www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacak, ayrıyeten adayların müracaat formunda belirtmiş oldukları irtibat numaralarına ve adreslerine bildirimde bulunulacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir