Kamu İhale Kurumu 14 memur alacak

Genel Nis 25, 2023 Yorum Yok

Kamu İhale Kurumu Başkanlığından:

BÜRO VAZİFELİSİ, BAĞLANTI VAZİFELİSİ GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere, aşağıda unvan ve sayıları belirtilen takımlar için işçi alımı yapılacaktır.

I.BAŞVURU KURALLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak,

2) Tabloda belirtilen öğretim kurumlarının birinden yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, Yurt içi ve Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ofis(yazıhane) Vazifelisi ve Bağlantı Vazifelisi takımlarına başvuracak adayların (B) kümesi takımlar için 2022 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından, tabloda belirtilen puan tiplerinden 80 (Seksen) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, Nakil yapılacak takım sayısının 5 (Beş) sert Namzet ortasına girmiş olmak (Son sıradaki Namzet ile tıpkı puana sahip olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.),

4) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, ağır Amel temposuna ayak uydurabilme ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

5) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında halk hizmetine atanmasına Mani bir durumu bulunmamak.

II. MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR:

1) e-Devlet uygulaması (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen “Yükseköğretim Mezun Belgesi” (Başvuru sırasında Meslek Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıyeten sisteme yüklenmeyecektir.), yahut diploma ya da süreksiz mezuniyet evrakı yahut Yurt dışındaki yahut Yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların diploma denklik evrakı (Başvuru sırasında adaylarca Meslek Kapısı Platformu müracaat ekranındaki “Ek Dosya” alanına PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir.),

2) halk Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) Sonuç dokümanı (Başvuru sırasında Meslek Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıyeten sisteme yüklenmeyecektir.),

3) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak (Başvuru sırasında Meslek Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıyeten sisteme yüklenmeyecektir.),

4) İsimli Sicil Kaydı Evrakı (Başvuru sırasında Meslek Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıyeten sisteme yüklenmeyecektir.),

5) Fotoğraf (Başvuru sırasında Meslek Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, Namzet dilerse standartlara Müsait farklı bir fotoğrafını da sisteme yükleyebilecektir.).

III. MÜRACAAT FORMU, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular 15 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak olup, 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir. bütün müracaatlar elektronik olarak alınacak olup, şahsen yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar imtihana katılabilmek için; e-Devlet (Kamu İhale Kurumu – Meslek Kapısı) yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda müracaat yapacaktır.

Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan müracaatlar ile müracaat için Gerekli evrakları bulunmayan yahut Noksan ya da yanılgılı yüklenmiş müracaatlar dikkate alınmayacak ve dokümanların sonradan tamamlanması da Mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra müracaat müddeti içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni evrak eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, müracaat devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

IV. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvuruların incelenmesi sonucunda, işbu ilanın I. ve II. kısmında belirtilen müracaat kurallarını taşıyan ve müracaat için Gerekli dokümanları bulunan adaylar imtihana katılmaya hak kazanacak ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

V. İMTİHANIN BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ:

Sınav; kelamlı İmtihan yönteminde ve 03.07.2023 ile 07.07.2023 tarihleri ortasında olmak üzere, imtihana girmeye hak kazanan Namzet sayısına nazaran belirlenecek tarihlerde, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Adayların imtihana gireceği tarih ve saate ait bilgiler Meslek Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

VI. İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANI:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, İmtihan giriş evrakı olarak; Meslek Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Başvurularım” ekranında yer Meydan “Bilgiler” kısmındaki “Aday müracaat Bilgileri” formunun çıktısını alarak imzalamak suretiyle, bilahare duyurulacak olan İmtihan programı kapsamında İmtihan günü vazifeli çalışana ibraz etmek zorundadır.

Adayların ayrıyeten imtihana gelirken kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför dokümanı üzere fotoğraflı ve onaylı Özel bir kimlik dokümanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu evrakları bulundurmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

VII. İMTİHAN HUSUSLARI:

Sözlü imtihan, adayların başvurdukları KPSS puan çeşidi muhtevasında bulunan mevzular ve/veya eğitim gördükleri alana ait bilgi seviyesi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel Yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından kıymetlendirilerek başka ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

VIII. İMTİHAN SONUCU:

Sınav sonuçlarını adaylar Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, bu ilan bildiri mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Adayların imtihanda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

Sınav muvaffakiyet puanı; kelamlı imtihanda başarılı olan adayın kelamlı İmtihan puanının %50’si ve KPSS puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

Bu halde hesaplanan puanların ortalaması genel muvaffakiyet sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak boş takım sayısı kadar aday, giriş imtihanını başarmış sayılır. İmtihanda yedek liste ilan edilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon : (312) 218 48 43

Faks : (312) 218 48 83

Sınava ait ilgililere duyurulması Gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen yahut telefonla ayrıyeten bir bildirim yapılmayacaktır.

İlan olunur.

4276/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir