Jandarma genel Kom. Açıktan 32 Devlet Memuru Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

2020 YILI J.GN.K.LIĞI AÇIKTAN DEVLET MEMURU TEMİNİ MÜRACAAT VE SEÇME

SINAVLARI duyuru METNİ

1. genel BİLGİLER

Jandarma genel Komutanlığında Tablo-1’deki yazılı takımlara, “Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında Birinci defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan Nakil yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (10) unvanda (32) açıktan devlet memuru temin edilecektir. Müracaatlar 28 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri ortasında internet ortamında alınacaktır. COVİD-19 salgını nedeniyle İmtihan tarihleri ve öteki basamaklarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sıhhat raporlarının alınması vb.) ilgili konular ayrıyeten duyurulacaktır.

2. genel MÜRACAAT ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel ve Özel koşullara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan müracaatın son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış yahut Türk uygar Kanunun 12’nci hususuna nazaran kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak.

d. halk haklarından mahrum bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Kıyı Güv.K.lığı ile halk Kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sıhhat nedenleri dış rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak halde muaf olmak.

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasadışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye Üye olmamak,

h. müracaat kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

ı. Rastgele bir halk Kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi misyonlarda çalışıyor olmamak.

i. Yapılacak uygulamalı Uğraş bilgisi imtihanı ve/veya mülakat imtihanında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine nazaran “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sıhhat raporu almış olmak.

j. 2020 yılında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo- 1’deki unvanların karşısında belirtilen puan tipinden en az 60 puan almış olmak.

k. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.

3. BAŞVURU VE İMTİHANLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Müracaatlar 28 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 15 Ocak 2021 tarihinde saat:17.00’de sona erecek şekilde yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ”Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi” üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır,

b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi faydalarına olacaktır. İlan metnini okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Başvurular Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemine e- Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C.

kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

ç. Adaylar yalnızca bir unvanda başvuru yapabilecektir. İnternet üzerinden müracaatta bulunmak, adaylara imtihana katılma hakkı vermez.

d. aniden Çok Vilayet bulunan unvanlar için Uygulamalı Uğraş Bilgisi ve/veya Mülakat İmtihanına çağrılan adaylara, İmtihan öncesinde “Tercih Öncelikleri Çizelgesi” dağıtılacak ve Vilayet tercihleri alınacaktır.

e. Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi‘ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileribölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS‘ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır.),

(3) Adres bilgisinin ve bağlantı bilgilerinin girilmesi (Adres bilgisi MERNİS‘ten çekilerek yahut elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile İlan yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zaruridir. Girilecek cep telefon numarasının temin süreçleri tamamlanana kadar faal olması gerekmektedir.),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını yahut süreksiz mezuniyet dokümanını, YÖK onaylı denklik evrakı olan adayların ise denklik dokümanını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir. Dokümana dayalı denklik dokümanı yükleyecek olan adaylar; hangi kısma denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o kısmı seçerek yükleme yapacaklardır.],

KPSS İmtihan bilgilerinin “ÖSYM’den Sorgula” ile yüklenmesi,

Erkek adaylar için Askerlik durumunun girilmesi,

Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

Yaş düzeltmesi olan adaylar için öbür Bilgi/Belgelerim kısmında yer Meydan ”Yaş

Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenmesi,

(9) Yabancı lisan Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak varsa aday tarafından yabancı lisan imtihanı notları yüklenebilecektir. [Belgeye dayalı yabancı lisan imtihanı yüklenmesi durumunda İmtihan Sonuç evrakını (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenmesi zaruridir.],

(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba yahut çocuğu olan adayların Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer Meydan ”Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”nin (taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenmesi (Kurum yahut Valilik onaylı şehitlik yahut Görev malullüğü dokümanı yahut Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

(11) Tablo-1’deki niteliklere ait evrakların “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması mecburidir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve evrak girişleri tamamlandıktan sonra ”Başvurularım” kısmından ”Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek ”2020 Yılı Jandarma genel Komutanlığı

Açıktan Devlet Memuru Temini” sınavına ”Başvuru Yap” butonuna basılarak müracaat süreci başlatılacaktır.

g. ”Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra müracaat kuralları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer Meydan ”Okudum ve Onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek ”Devam Et” butonuna basılacaktır. ”Okudum ve Onaylıyorum” kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan bütün İmtihan kurallarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ”Devam Et” butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ”2020 Yılı Jandarma genel Komutanlığı Açıktan Devlet Memuru Temini” başvurusunda tercih yapılabilecektir. Daha sonra ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır. İnternet üzerinden müracaatta bulunmak, adaylara imtihana katılma hakkı vermez.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana Aday Bilgi Formu” gelecektir. Namzet tarafından formdaki bilgiler Denetim edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. İmtihan daveti yapılan adaylar tarafından bu form imzalı iki nüsha olarak imtihana getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile bütün profil bilgileri müracaat bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların müracaatları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. müracaat sonrasında yapılacak değişiklikler bu müracaat bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi yahut güncellenmesi durumunda; ”Başvuru Sürecindekiler” kısmından var müracaatın silinerek müracaatın tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi yahut güncellenmesi yapılmasına Karşın müracaat bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. müracaat bilgileri (ı) bendinde belirtilen halde yalnızca müracaat müddeti içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın nihayet müracaatındaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

j. Sistem tarafından müracaat süreçleri sırasında adayların profil bilgileri ile müracaat kuralları karşılaştırılmakta ve yalnızca koşulları uyan adaylar müracaat süreçlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların müracaatlarını gerçek ve problemsiz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve süreçler sırasında ekrana gelen İkaz ve yanılgı iletilerini Fazla dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları Ehemmiyet arz etmektedir.

k. Sisteme girilen bütün bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek türel sorumluluklardan Namzet sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer Meydan müracaat kaidelerine Müsait olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi basamağında olursa olsun Namzet elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın süreçleri iptal edilecektir.

l. Avukat unvanı için Avukatlık Ruhsatnamesinin müracaat esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (İçerik prestiji ile istenilen evraklar haricinde doküman yükleyen adaylar, imtihana çağırılsa dahi hangi etapta olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.)

4. MÜRACAATLARIN AÇIKLANMASI VE İMTİHANA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. Temin edilecek açıktan devlet memur adaylarına ilişkin bütün unvanlar için başvuruya temel alınarak yapılacak (İstenilen tahsil durumuna nazaran 2020 KPSS İmtihan puanı) sıralamaya nazaran en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 sert kadar adaya “Uygulamalı Uğraş Bilgisi ve/veya Mülakat İmtihanına Çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.trinternet adresinden yapılacaktır. İlan bildirim niteliğinde olup, ayrıyeten posta yahut telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

b. müracaat sonuçları, imtihanlara girecek adayların listesi, İmtihan merkezi ve İmtihan tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi İşçi Temin Sistemi ”Sonuç Bilgileri” bölümü altında ”Sonuçlarım” kısmında ilan edilecektir.

5. DİĞER KONULAR:

a. Adaylar, başvuru kurallarında belirtilen şartların tamamına Müsait olmak zorundadır.

b. İnternet ortamında müracaat yapmadan Evvel yukarıda belirtilen konuları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için yararlı olacaktır.

c. müracaat sırasında, internete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde Denetim edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin müracaatları sonlandırılacak, düzeltme talepleri sürece alınmayacaktır. İlan edilen kuralları taşımadığı hangi kademede tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama süreci iptal edilecektir.

ç. Muvaffakiyet sıralaması onayı müteakip adaylara www.jandarma.gov.trinternet üzerinden ilan edilecektir. Adaylara posta yoluyla İlan yahut İmtihan Sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan İmtihan Sonuç duyurusu bildirim niteliğindedir. müracaat sonuçları yahut İmtihan sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların internette yer Meydan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

d. Cep telefonu, elektronik/mekanik aygıtlar, her türlü bağlantı aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve gibisi teçhizatlar imtihana girişte mutlaka alınmayacaktır.

e. Bu kılavuzda yer Meydan konular, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler Bilinmeyen olmak üzere, Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığı tarafından Gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

f. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen konulara muhalif davranma sonucu doğacak mesuliyet adayın kendisine aittir.

g. Süreçleri sonuçlanan adayların adresine, vazifeye başlama tebligatı yapılacaktır.

6. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek sınırında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin birinci kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara Vilayet güvenlik Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından imtihanlara katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulus-İncek sınırında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.

d. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

TABLO-1

JANDARMA genel KOMUTANLIĞINA ALINACAK

AÇIKTAN DEVLET MEMURU UNVANLARI VE NİTELİKLERİ

KURUM ismi : JANDARMA genel KOMUTANLIĞI

1. Jandarma genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının muhtaçlığı için aşağıda unvanları yazılı takımlara “Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında Birinci defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan Nakil yoluyla (32) memur alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR TAKIMLARI :

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir