İTKİB 12 işçi alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı takımı için 9 (dokuz), İdari Memur takımı için 1 (bir), Sürücü takımı için 2 (iki) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla, Yekün 12 (oniki) işçi alınacaktır.

İSTANBUL DOKUMACILIK VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ (İTKİB) İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

1. İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı takımı için 9 (dokuz), İdari Memur takımı için 1 (bir), Sürücü takımı için 2 (iki) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla, Yekün 12 (oniki) işçi alınacaktır.

2. İmtihana Katılma genel Kaideleri

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel koşulları sağlaması zorunludur.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Üniversite yahut fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen kısımlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Heyeti tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,
 5. 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak;

UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
 2. 2020 veya 2021 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS /e-YDS) İngilizce, Almanca yahut Fransızca yabancı lisan bilgisinden, en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak, (İkinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır.)

TABLO.1

TABLO.2

img src=/common/job/advert/documents/61609/t12.jpg”>

İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

 • 2020 veya 2021 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 3’de belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.3

ŞOFÖR MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. 2020 yıllında yapılan Ortaöğretim halk İşçisi Seçme İmtihanından Seçme Tablo 4’de belirtilen puan cinsinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
 2. En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve faal araç kullanıyor olmak.

TABLO.4

3. Karşılaşma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan çeşidinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

4. Müracaatta İstenilen Belgeler

 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) Amel talep formu ve Şahsî Dataların Korunması Çalışan / Stajyer Adayı Aydınlatma Metni (imzalı olarak)
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Barkodlu Mezuniyet Evrakı,
 5. Barkodlu KPSS Sonuç Evrakı,
 6. Yabancı lisan imtihanından minimum puanı aldığını gösterir barkodlu doküman,
 7. Güncel Özgeçmiş (CV)
 8. Şoför takımı müracaatları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 9. Şoför Takımı için Mevcut ise Psikoteknik Sonuç evrakının eklenmesi.

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir.

5. müracaat Adresi

Başvurular, 4’üncü unsurda belirtilen evraklar ile, İstanbul Dokumacılık ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği en geç 8 Kasım 2021 saat 17:30’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

6. Kelamlı Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7. Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İRTİBAT BİLGİLERİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir