İstanbul vilayetine 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

İstanbul vilayetimize (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön müracaatlarını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ait giriş şartları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ait İmtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara prestij edilmemesi kıymetle duyurulur.

2020/1. PERİYOT ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm uzunluğunda olmak,

d) vücut kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak.
e) müracaat yaptığı İstanbul Vilayet hudutları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki ıslak dikkate alınmak kaydıyla, müracaatların başladığı tarih prestijiyle 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır mahpus yahut altı aydan Çok mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut Çehre kızartıcı Öbür bir fiilden Dolayı mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk cemiyet telakkilerine nazaran Üzücü şöhretli tanınmamak,
j) halk haklarından yoksun olmamak, halk hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm bulunmamak,
k) Memuriyete Mani bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya türel bir pürüzü bulunmamak,
m) güvenlik Teşkilatı sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirtilen kuralları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, Biricik başına fuhuş yapılan Hane ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan Dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,
p) sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasa dışı uzantılarının aksiyonlarına, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin Yan kuruluşlarına Üye bulunmamak,
t) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Olumlu olmak.


İHTAR: ŞEHİT YAHUT GÖREV MALULÜ OLANLARIN, EŞ YAHUT ÇOCUKLARI İMTİHAN FİYATI YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şehit yahut Görev malulü olanların eş yahut çocukları statüsündeki adayların müracaatları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik yahut Görev malullüğü dokümanının ilgili kurumca onaylı örneğini ön müracaat tarihleri ortasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: 2020/1. Devre Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İmtihanına müracaatta bulunan adaylardan;
müracaat fiyatını yatırdığı halde internet üzerinden ön müracaat yapmayan ya da yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da müracaat koşullarından rastgele birini taşımayan, imtihana girmeyen, giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanı geçersiz sayılan,
Namzet Kıymetlendirme ve Seçme İmtihanında başarısız olan,
Fiyat gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran yahut tıpkı süreç için birdenbire Çok fiyat yatıran,
İmtihan fiyatını kendi ismine yatırmayan adayların İmtihan müracaat fiyatları hiçbir biçimde Geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede müracaat ve imtihana katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıyeten adaylara posta yoluyla yahut değişik irtibat araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların İmtihan tarihleri katılaşıp internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen müracaat ve imtihanlara katılamamaktan doğan mesuliyet adaylara aittir.

UYARI: Şahsen müracaat ve İmtihan Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, manzara, kayıt aygıtı yahut değişik gibisi elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

Başvuru Klavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir