İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri proje uzman alacak

Genel Nis 12, 2023 Yorum Yok

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

UR-GE PROJESİ-PROJE

UZMANI İLANI

Genel nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Erkek Adaylar için askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,

. halk haklarından yoksun bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahküm olmamak,

. Vazifesini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

. Rastgele bir toplumsal Emniyet Kuruluş yahut kuruluşundan emekli olmamak,

. Türkiye’deki üniversitelerin yahut denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren kısımlarından mezun,

. Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az C seviyesinde yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere nazaran muadili (İngilizce için CPE, CAE, TOEFL iBT ve PTE) yabancı lisan dokümanına sahip olmayan müracaatlar değerlendirilmeye tabi olmayacaktır.

. Uyum hüneri yüksek, proje çalışmalarına ve ekip çalışmasına yatkın,

. Bağlantı istikameti kuvvetli,

. Proje idaresi, kümelenme ve Öbek idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan,

. Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,

. MS Office programlarını Fazla düzgün kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),

. Ağır çalışma temposuna ayak uydurabilecek

. Yurt içi ve Yurt dışı seyahat mahzuru olmayan,

Proje uzmanı alınacaktır.

İş tarifi:

. UR-GE projesi kapsamında yer Meydan firmalar ve ilgili halk kurumu için birincil irtibat noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara vaktinde ve tam olarak aktarmak,

. Proje kapsamında gerçekleştirilecek gereksinim tahlili, eğitim, danışmanlık, Yurt dışı pazarlama ve alım heyeti üzere faaliyetlerin tertibi ve uygulanması için gereken bütün çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

. Projenin Yurt içinde ve Yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve iştirakler geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,

. Proje takviye mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği evrak ve raporların hazırlanması,

. Proje raporlamalarını, ilgili bütün bilgi ve evrakın toplanmasını ve projenin idari misyon ve sorumluluklarını yerine getirmek.

.Bu çerçevede genel Sekreterlikçe verilecek misyonları yerine getirmek

Başvurular [email protected] mail adresine özgeçmiş ve yabancı lisan evrakının iletilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir