İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 personel alacak

Genel Kas 11, 2022 Yorum Yok

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne (İMMİB)Uzman Yardımcısı ve İdari Memur takımı için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla 28 (Yirmisekiz) işçi alınacaktır.

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer Meydan tabloda gösterildiği biçimde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne (İMMİB)Uzman Yardımcısı ve İdari Memur takımı için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla 28 (Yirmisekiz) işçi alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel koşulları sağlaması zaruridir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1’de belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak yahut dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1’de belirtilen kısımlardan yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için üniversitelerin dört yıllık Fakültelerin Tablo 1’de belirtilen kısımlarından mezun olmak,

e) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

f) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahküm olmamak,

h) Uzman Yardımcısı ile İdari Memur misyonunu devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak;

i)

j) Uzman Yardımcılığı takımı için, İngilizce ve/veya Tablo 1’de belirtilen yabancı lisanlardan birinden, 2020,2021 yahut 2022 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanlarından ve/veya e-YDS imtihanlarından, en az 70 puan ve üzeri almış olmak yahut lisan yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan evraka sahip olmak, (Yabancı lisan puan yahut Tertip değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara nazaran yapılacaktır.)

k) Uzman Yardımcılığı ile İdari Memur takımı için 2021 ve 2022 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan çeşitlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak.

TABLO.1

3- Karşılaşma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan cinsinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1- genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

4- tahsil diploması yahut Mezuniyet evrakının fotokopisi,

5- KPSS İmtihan Sonuç Evrakı,

6- Uzman Yardımcısı takımına başvuran adaylar için Yabancı lisan İmtihanından taban puanı aldığını gösterir dokümanı,

7- Aktüel Özgeçmiş (CV)

8- İsimli Sicil Belgesi

9- Askerlik durum Dokümanı (Erkek Adaylar İçin)

*Sınavı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir, E-devlet sistemi üzerinden temin edilen dokümanlar kabul edilmektedir.

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü unsurda belirtilen, imtihandan Evvel istenilen dokümanlar ile birlikte; genel Sekreterliğimiz evrak kayıt ünitesine 12/12/2022 tarihi saat 17.30’a kadar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

Adaylar genel Sekreterliğimizde yalnızca 1(bir) takımda misyon almak için müracaatta bulunabilecekler; aniden Çok takıma müracaat yapan adayların hiçbir başvurusu sürece konulmayacak, sehven sürece konulsa ve imtihanı kazansalar dahi imtihanları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri, 15/12/2022 tarihinde genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden (www.immib.org.tr ) duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir