İstanbul İhracatçı Birlikleri 9 personel alacak

Genel Oca 08, 2023 Yorum Yok

İstanbul İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne uzman yardımcsı, bilgisayar programcısı, idari memur ve sürücü takımında işçi alımı yapılacaktır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- İstanbul İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne (İİB)

Uzman Yardımcısı takımı için üç (3),

Bilgisayar Programcısı takımı için bir (1),

İdari Memur takımı için üç (3),

Şoför takımı için iki (2)

olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla işçi alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel kuralları sağlaması mecburidir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Erkek adaylar için askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve daha sonra doğanlar)

e) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

h)

Başvuru Şartları

i) Uzman Yardımcısı takımına başvurmak için Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer Meydan Tablo’da belirtilen kısımlarından mezun olmak; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça lisanlarından birinden 2020-2021-2022 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan yahut memleketler arası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak (ikinci yabancı lisan tercih sebebidir),

j) Bilgisayar Programcısı takımına başvurmak için en az dört Yıl eğitim veren fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısımları ile bilgisayar, elektrik, elektronik, bilişim mühendisliği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Şurası tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak yahut dört yıllık fakülte yahut yüksekokul mezunu olmak kaydıyla üstte belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak, İngilizce yabancı lisan bilgisinden 2020-2021-2022 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan yahut milletlerarası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak (ikinci yabancı lisan tercih sebebidir),

k) İdari Memur takımına başvurmak için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin aşağıdaki Tablo’da belirtilen kısımlarından yahut 2 yıllık Uğraş Yüksek Okullarının aşağıdaki Tablo’da belirtilen kısımlarından mezun olmak,

l) Şoför takımına başvurmak için Ön Lisans halk İşçisi Seçme Sınavındanaşağıdaki Tablo’da belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almak, en az 5 yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve faal araç kullanıyor olmak,

m) Ağustos 2021 (Lisans), Eylül 2022 (Lisans) ve/veya Ekim 2022 (Ön Lisans) periyodu halk İşçi Seçme İmtihanlarından (KPSS) aşağıda yer Meydan Tablo’da belirtilen fakülte/bölümün karşısında yer Meydan puan cinslerinden en az 70 puan ve üst almış olmak,

3- Müracaatlar, istenilen KPSS puan cinsine nazaran farklı başka en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan çeşidinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) sert kadar Namzet imtihana çağırılır. İmtihana başvuranların sayısının on (10)’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağırılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağırılır.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

1- genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.iib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

4- tahsil diploması fotokopisi yahut Barkodlu Mezuniyet dokümanı (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)

5- Barkodlu KPSS İmtihan Sonuç Evrakı,

6- Yabancı lisan İmtihanından minimum puanı aldığını gösterir barkodlu evrak,

7- Barkodlu İsimli sicil dokümanı,

8- Askerlik durum evrakı (Erkek adaylar için),

9- Yeni Özgeçmiş (CV)

10- Sürücü takımı müracaatları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

11- Sürücü Takımı için Mevcut ise Psikoteknik Sonuç evrakının eklenmesi

*Sınavı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir.

5- öbür Hususlar

Başvurular 4 üncü hususta belirtilen, imtihandan Evvel istenilen evraklar ile birlikte; genel Sekreterliğimiz evrak kayıt ünitesine 21/12/2022 tarihi saat 16.00’a kadar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir. Adaylar genel Sekreterliğimizde yalnızca 1 (bir) takımda vazife almak için müracaatta bulunabilecekler; birden Çok takıma müracaat yapan adayların hiçbir başvurusu sürece konulmayacak, sehven sürece konulsa ve imtihanı kazansalar dahi imtihanları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava katılacak adayların listesinin yayınını takiben kelamlı İmtihan 29/12/2022 tarihinde genel Sekreterliğimiz hizmet binası; İstanbul İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği Hariç Ticaret Kompleksi C Blok 5.Kat Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / İstanbul Posta Kodu: 34197 adresinde gerçekleştirilecektir. Mülakata hak kazanan Namzet listesi genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir