İşe başlamadan Evvel varolan hastalığın devamı ve malullük

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

SORU: Merhaba. Birinci defa 09.12.2010 tarihinde MEB’de öğretmenliğe başladım. nihayet 5-6 yıldır yineleyen depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu ve okb teşhisiyle tedavi görüyorum Ancak çalışamayacak duruma geldim. Hekimim malulen emekli olabilirsin dedi.

Sorun şu ki ben memurluğa başlamadan Evvel de biraz rahatsızdım, Uzaklık Dizi doktora gidiyor ve Vakit vakit ilaç kullanıyordum. Malulen emekliliğe başvurursam memurluğa başlamadan Evvel de ilaç kullandığın tespit edilir ve ret edilir deniyor. Bu durumda 5510 sayılı kanunun 28. unsuruna nazaran Amel gücü kaybı için müracaat yapmam gerektiği söylendi. Bu gerçek mudur? Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim.

CEVAP: 5510 a tabi memur misyona girmeden evvelki rahatsızlığının misyonda iken ilerlemesi halinde malulen emekli olabilir mi, bunun için nasıl bir yol izlemeli? Sorunuz özelinde mevzuyu genel olarak değerlendirmekteyiz.

5510’a tabi memurlar 2008 yılı Ekim ayından Evvel hiçbir halde memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. üzere hizmetleri olmayan halk görevlileridir.

5510’a tabi memurlardan malulen emeklilik kurallarını kazanmada Değerli olan malullük durumlarının Kesin olarak vazifeye başlamadan Evvel olmaması gerekir, şayet bu durumları varsa malulen emeklilik sistemi üzerinden sürece tabi tutulmazlar.

Göreve başlamadan evvelki malullük durumlarının kriteri de memurun çalışma gücünün en az % 60 ını yahut vazifelerini yapamayacak biçimde meslekte kazanma gücünün kaybedildiğinin kesinlikle SGK sıhhat Kurulunca karar verilmesi gerekir.Şayet misyona başlamadan Evvel bu halde bir tespit yapılırsa memur malulen emekli olamaz.

Bu durumda da, vazifeye başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranlarına nazaran yaşlılık aylığı bağlanması sistemine tabi tutulurlar. Ve haklarında düzenlenen sıhhat şurası raporlarının SGK sıhhat Kurulunca incelenmesi sonucunda memurun çalışma gücündeki kayıp oranının;
– % 50 ila % 59 ortasında olduğu tespit edilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
– % 40 ila % 49 ortasında olduğu tespit edildiğinde de en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
Hizmetlerinin bulunması koşuluyla ıslak kaidesi da aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ayrıca, misyona başlamadan Evvel çalışma gücünün en az % 60 ını yahut misyonlarını yapamayacak biçimde meslekte kazanma gücünün kaybedildiğinin SGK sıhhat Kurulunca tespit edilmesi durumunda da memurun malulen emeklilik değil de yaşlılık aylığı bağlanması Muhtemel olabilmekte, bu durumda da memurun en az 10 yıldan beri sigortalı bulunması ve Yekün olarak da 1800 gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Ancak, memur vazifeye başladıktan sonra çalışamayacak duruma geldi ve bu durumu da misyona başlamadan evvelki hastalığının devamı ise de memurluğa başlamadan Evvel çalışma gücünün en az % 60 ını yahut vazifesini yapamayacak formda meslekte kazanma gücünün kaybedilmiş olmasının mesleğe başlamadan Evvel olamayacağı, çünkü bu türlü bir durum olsa idi misyona alınması da Mümkün olmayacağından misyona başlamadan Evvel malullük durumu Laf konusu olmayacaktır.

Bu durumda memurun yani vazifeye başlamadan evvelki rahatsızlığı olsa dahi bu rahatsızlık çalışma gücünün % 60 ını yahut vazifesini yapamayacak halde meslekte kazanma gücünü kaybedecek derecede bir rahatsızlık olmadığından, memur malullük talebinde bulunabileceğini değerlendirmekteyiz.

SGK sıhhat Konseyi memur hakkında düzenlenen sıhhat heyeti raporlarının incelenmesi sonucunda bu rahatsızlık vazifeye başlamadan Evvel dahi olsa misyona başlamadan Evvel çalışma gücünün en az % 60 ından az yahut misyonunu yapamayacak formda meslekte kazanma gücünün kaybedilmediğinin, lakin vazifede iken çalışma gücünün en az % 60 ını yahut misyonunu yapamayacak biçimde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin kararını verirse malullük kararları uygulanarak (en az 10 yıldan beri sigortalı olmak + Yekün olarak 1800 gün hizmeti olmak şartıylı) aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu kıymetlendirmemiz;

Sizin şu andaki rahatsızlığınızın misyona girmeden evvelki rahatsızlığınızın devamı olduğu SGK sıhhat Kurulunca tespit edilse de bu rahatsızlık durumunuz şayet çalışma gücünün en az % 60 ını yahut vazifesini yapamayacak formda meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi durumuna yönelik bir karar çıkmadığı ve misyonda iken bu rahatsızlık durumunuzun çalışma gücünüzün en az % 60 ını yahut vazifenizi yapamayacak formda meslekte kazanma gücünüzün kaybedildiği istikametinde SGK sıhhat Kurulunca bir karar çıkması koşuluyla sigortalılık müddeti ve hizmet sürenizin de kâfi olduğunu anladığımızdan malullük kararlarından yararlanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Şayet SGK sıhhat Konseyi şu anki rahatsızlık durumunuzu % 60 altında yahut meslekte kazanma gücünüzü kaybetmediğinizi tespit ettiği takdirde, bu sefer çalışma gücü kayıp oranına nazaran durumunuzun incelenmesi gerektiğini, bunun koşullarının ise malulen emeklilik koşullarından farklı olarak;

– % 50 ila % 59 ortasında olduğu tespit edilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 ortasında olduğu tespit edildiğinde de en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, hizmet sürenizin olması gereklidir. Bugün için verdiğiniz bilgilere nazaran bu müddetleri tamamlamadığınızdan bu karardan bugün için yararlanamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Malulen emeklilik için gereken yol haritasının ise aşağıda belirttiğimiz halde yapılabileceğini söyleyebiliriz;

1- Tam teşekküllü bir hastaneden kesin bir sıhhat Konseyi Raporunun alınması gerekir.

2- Kurumunuzca raporunuzun Toplumsal Emniyet Kurumuna iletilmesi, Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Heyeti hakkınızda çalışma gücünüzün en az % 60 ını yahut meslekte kazanma gücünüzü kaybettiğinize dair karar verirse malullük aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

3- şayet çalışma gücü kayıp oranının üstte belirtilen orandan az olduğuna yahut meslekte kazanma gücü kaybı olmadığına karar verirse,

Oran % 40-49 ortası olursa 09/12/2010+18 = 09/12/2028 tarihi + 4680 gün hizmetin,

Oran % 50-59 ortası olursa 09/12/2010 + 16 = 09/12/2026 + 4320 gün hizmetin,

Tamamlanması koşuluyla malullük değil yaşlılık aylığı bağlanabileceğini söyleyebiliriz.

Sonuç kıymetlendirmemiz olarak; vazifeye başlamadan evvelki rahatsızlığınızın malul sayılacak derecede bir rahatsızlık olmadığı sürece, sonradan bu rahatsızlığınızın ilerlemesinden Dolayı oluşacak rahatsızlığınızın en az % 60 yahut meslekte kazanma gücünüzü kaybetmeniz kuralıyla malullük kararlarından yararlanmanızı sağlaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, öncelikli olarak bu durumunuzun Kurumunuzca SGK ya iletilip alınacak yanıta nazaran devinim etmenizi tavsiye edebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir