İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI İMTİHAN İLANI

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki idare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 (yüz) kaymakam adayı alınacaktır.

Sınava müracaat Şartları

Yurt içindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin milletlerarası ilgiler, Siyaset bilimi, halk idaresi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla alakalar ve tanıtım, psikoloji kısımlarından yahut bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer Meydan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan öbür kısımlardan ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak yahut;

Üniversitelerin toplumsal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih kısımlarında en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve milletlerarası alakalar, Siyaset bilimi, halk idaresi, hukuk ve İktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Üstte belirtilen kısımlardan mezun olmayan kaymakam Namzet adayları; mezun oldukları kısımların müfredatının bahse husus kısımların müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ait Yükseköğretim Konseyinden alacakları eşdeğerlik evrakını, lisansüstü eğitim yapan kaymakam Namzet adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi evrakları mülakat imtihanı için evrak teslimi esnasında öbür evraklarla Bir arada İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. hususlarında yer Meydan kaidelere haiz olmak.

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sınavın Tarihi ve Süresi

İmtihan, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. İmtihan, saat 10.15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra İmtihan binalarına alınmayacaklardır.

İmtihanda sorulacak soru sayısı ve cevaplama müddeti; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Sınavın İlanı ve Müracaatların Alınması

Adaylar müracaatlarını, 02-09 Eylül 2020 tarihleri ortasında rastgele bir ÖSYM müracaat merkezinden, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yahut ÖSYM Namzet Süreçleri Taşınabilir Uygulaması’ndan yapacaklar ve İmtihan fiyatını yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklardır. Geç müracaat günü 17 Eylül 2020’dir.

Sınava Giriş Evrakının Düzenlenmesi

İmtihan fiyatını yatırarak İmtihan başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından hangi yapı ve salonda imtihana gireceklerini, İmtihan tarihini ve saatini gösteren İmtihana Giriş Dokümanı düzenlenecektir.

Sınav Tertibi ve Yürütülmesi

İmtihanın tertibi ve imtihanın uygulanması büsbütün ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

Adaylar imtihana, imtihanın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve Namzet şifresi girerek edinecekleri İmtihana Giriş Dokümanı ve nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik müddeti dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edileceklerdir. Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik mühleti dolmamış pasaport dışında, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan ”fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” yahut “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” süreksiz kimlik dokümanı de geçerli kimlik evrakı olarak kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, yeni bir fotoğraf yahut T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle yahut daktilo ile sonradan yazılmış yahut ek edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik müddeti bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

İmtihan için Gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir Namzet için ÖSYM tarafından temin edilecektir. bütün adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve İmtihan Vazifelilerinin İmtihan Binalarına Giriş Şartlarına Ait Yönetmelik” kararlarına ve öbür ilgili mevzuata uymak zorundadırlar. İmtihan bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak Emniyet kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde Delil olarak kullanılacaktır.

Sınav Konuları

İmtihanda adaylara, 34 sorudan oluşan genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Meydan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), idare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de mahalli Yönetimler (9), iktisat (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Adaylar, testteki soruların karşılıklarını optik okumaya elverişli yanıt kağıtlarına işaretleyecekler, karşılık kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Adayların testteki sorulara verdikleri gerçek ve yanlış yanıtlar farklı başka toplanacak, gerçek yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak olmamış puanlar elde edilecektir.

Adayların testlerden aldıkları olmamış puanlar toplanarak İmtihan puanları hesaplanacaktır.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan Meydan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan Meydan adaylardan, ilan edilen takımın (100) 4 sert olan 400 Namzet mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla birebir puanı Meydan öteki adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Yazılı imtihanı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek evraklar, mülakata ait sonuncu muvaffakiyet listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek evraklar, İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacaktır. Resmi internet sitesinde yapılan ilanlar, bildiri kararındadır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Adaylar İmtihan sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve Namzet şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen Sonuç bilgileri adaylara bildirim kararındadır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve İnceleme Talepleri

İmtihan sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer Meydan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve Süreç Ücretleri” bahisli İlan doğrultusunda “Genel Emelli Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. İmtihan sorularına ait itirazlar ise İmtihan tarihinden itibaren 3 Amel günü içerisinde tıpkı biçimde yapılmalıdır.

“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve Süreç Ücretleri” bahisli İlan doğrultusunda adaylar, imtihanda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve karşılık kağıdının manzarasını ÖSYM’de (Ankara’da), 6114 sayılı Kanun’un 7. unsurunun dördüncü fıkrasında belirtilen imha müddeti sona ermeden inceleyebileceklerdir.

Sınav Fiyatı ve Tahsili

İmtihana girecek adaylar 02-10 Eylül 2020 tarihleri ortasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer Meydan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine 225,00 TL İmtihan fiyatı yatıracaklardır. Geç müracaat gününde müracaat yapan adaylar, 337,50 TL olan İmtihan fiyatını tıpkı gün yatıracaklardır. Geç müracaat gününde yapılan müracaatlarda İmtihan fiyatı, birebir gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer Meydan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Adaylar, banka şubesinden/ATM’den İmtihan fiyatı ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, imtihana müracaatlarını yaptıktan sonra İmtihan fiyatını yatırmalıdır. Yatırılan fiyat, iade edilmeyecektir, ödeme süreçlerinden kaynaklanabilecek yanlışlardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı Mesul olmayacaktır.

Diğer Hususlar

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite yahut devlet hastanesinden alacakları sıhhat heyeti raporları ile belgelendirmek ve İmtihan müracaat kılavuzunda belirtilen metotta ÖSYM’ye başvurmak kaydıyla engel/sağlık durumlarına Müsait olarak “Engelli Salonu”nda imtihana alınacaklardır.

Adayların müracaat sürecine geçmeden Evvel kesinlikle İmtihan kılavuzunu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve bütün İmtihan koşullarını/kurallarını kabul ederek müracaat yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer Meydan kutucuğu işaretlemeleri zaruridir.

ÖSYM Namzet Süreçleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, İmtihan Koordinatörleri/yetkili müracaat Merkezlerine nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik mühleti dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak fiyatı karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili detaylı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

Müracaatta; adayların eğitim bilgileri, beyana nazaran alınacaktır. Gereken müracaat kurallarını taşımadıkları halde yanlış/yalan beyanla başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı imtihanda başarılı olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılsa dahi geçen müddete bakılmaksızın Nakil süreçleri iptal edilecektir.

İmtihan hazırlık kurulu tarafından mülakat için istenen evraklarla Birlikte adayların eğitim bilgilerini gösterir dokümanları incelenecek ve evraklarında eksik-hata olmayan adaylar mülakata çağrılacaklardır.

İmtihanın yapılması ya da yapılmaması İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.

Bu ilanda yer almayan, detaylı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan İmtihan müracaat kılavuzunda yer almaktadır.

Duyurulur. 6614/1-1

Bu Cin Değerli ilan ve gelişmeleri kaçırmamak için memurlar.net’in İOS ve Android uygulamalarını indirebilirsiniz. İOS uygulaması için tıklayın. Android uygulaması için tıklayın.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir