Halk eğitim merkezi müdürlerinin, ders dağıtım yetkisine iptal kararı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Ulusal Eğitim Bakanlığı Hayat Uzunluğu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ndin “Haftalık ders dağıtımı” başlıklı 67. unsurunun 1. fıkrasında; “Yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ve fiyatlı okutacakları dersleri gösteren haftalık ders dağıtım çizelgesi yönetimce hazırlanır ve ilgililere bildiri edilir.” kararına yer verilerek haftalık ders programlarının okul müdürlüğü tarafından hazırlanarak öğretmenlere bildirim edilmesi formunda yapılan düzenlemeye nazaran ders programını tek başına okul müdürlüğü hazırlayacak ve öğretmenlere bildirim ederek ders programını uygulayacaktı.

Madde kararında haftalık ders programının hazırlanmasında tüm yetki okul müdürüne verilmiş, öğretmenler heyetinde ders programlarının görüşülmesine dair bir söze yer verilmemiştir. Husus metninde ders programlarının hazırlanmasında öğretmenler heyetine yer verilmediğinden eksik düzenleme gerekçesiyle Danıştay nezdinde açılan dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti 2019/20YD nolu yürütmeyi durdurma kararı ile “öğretmenler konseyinde görüşülmesi” konusuna yer verilmemesi suretiyle tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay İDDK mezkur kararında özetle; “Haftalık ders dağıtım çizelgesinin öğretmenler heyetinde görüşülmesinin, çizelgenin öğretmenler konseyinde tartışılarak kıymetlendirilmesi imkanını sağlayacağı, aksi durumda okul müdürünün, öğretmenler konseyinde görüşülmesine de gerek kalmadan çizelgeyi direkt onaylayıp, uygulamaya koymak suretiyle bu hususta tek yetkili haline geleceği ve öğretmenlerin ders dağıtımından kendilerine yapılan bildirim ile haberdar olacakları görüldüğünden, haftalık ders dağıtım çizelgesi konusunda öğretmenler konseyini devre dışı bırakan hususta, öğretmenler şurasında görüşülmesine yer verilmemesi nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç yahut imkansız ziyanların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır.” tabirlerine yer vermiştir.

Danıştay kararı sonrası Ulusal Eğitim Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazıda; hayat uzunluğu öğrenme kurumlarında, ders programlarının öğretmenler konseyinde görüşülerek hazırlanması talimatını vermiştir.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir