Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 21 İşçi Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı takımı için 16 (Onaltı), İdari Memur kadrosu için 4 (Dört) ve Sürücü takımı için 1 (bir) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla, Yekün 21 (Yirmibir) işçi alınacaktır. Alımı yapılacak uzman yardımcısı takımındaki çalışanların 11’i Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda, 1’i Malatya İrtibat Ofisi’nde, 1’i Cizre İrtibat Ofisi’nde, 1’i Mardin İrtibat Ofisi’nde, 1’i Diyarbakır İrtibat Ofisi’nde, 1’i Şanlıurfa İrtibat Ofisi’nde görevlendirilecektir. Alımı yapılacak İdari Memur takımındaki işçilerin ise 3’ü Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda, 1’i ise Kilis İrtibat Ofisi’nde, 1 adet Sürücü takımında misyon yapacak işçi ise Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda görevlendirilecektir.

2- Sınava Katılma Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Uzman yardımcısı ve İdari Memur takımı için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1 ve Tablo 2 belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 5. Şoför takımı için önlisans mezunu olmak,
 6. 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1986 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak)
 7. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,
 9. Görevini devamlı yapmasına Mani her hangi bir özrü bulunmamak,
 10. TİM ve Birliklerden yahut daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci unsurunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,
 11. Uzman Yardımcısı takımı için; 14.07.2019 yahut 06.09.2020 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarından rastgele birinden Tablo 1’de belirtilen puan cinsinden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2018, 2019 yahut 2020 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan yahut milletlerarası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak, (İkinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır.)
 12. İdari memur takımı için; 14.07.2019 yahut 06.09.2020 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarından rastgele birinden Tablo 2’de belirtilen puan tipinden, asgari 70 puan almış olmak.
 13. Şoför takımı için; 25 Ekim 2020 tarihinde önlisans mezunları için yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından Tablo 3’de belirtilen puan çeşidinden minimum 70 puan almış olmak ve imtihanın nihayet müracaat tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıldır B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

(Not: Sürücülük mesleğinin yaygın olarak erkekler tarafından icra edilen bir Uğraş olduğu niyeti Yargıç olmasına karşın, bayan adayların müracaatları da memnuniyetle değerlendirilecektir.)

Tablo.1

Tablo.2

Tablo.3

3- Karşılaşma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, Amel talep formunda yer Meydan misyon yapılmak istenen Belde bazında ilgili puan tipinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, misyon yapılmak istenen Belde ve unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve müracaat yahut kıymetlendirme süreci devam eden imtihanlardan yalnızca birine başvurabilir, apansız Çok müracaat durumunda adayın bütün müracaatları iptal edilecektir. Daha Evvel TİM yahut Birlik imtihanlarında 2 kere elenen adaylar ile ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde Deneyim mühleti içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar imtihana katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

a) genel Sekreterliğimiz web sitesinden (gaib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu, için tıklayınız. (İş talep formunda yer Meydan vazife yapılmak istenen Belde alanının kesinlikle doldurulması gerekmektedir.)

b) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (T.C. Kimlik Kartı yahut Nüfus Cüzdanı fotokopisi üzerine

“doğruluğunu beyan ederim”

ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir.)

c) nihayet altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

ç) tahsil Diploması yahut mezuniyet dokümanının fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)

d) KPSS Sonuç Dokümanı,

e) Yabancı lisan İmtihanından taban puanı aldığını gösterir evrak,

f) Sürücü takımına başvuran adaylar için nihayet müracaat tarihi itibariyle en az 5 yılık B sınıfı şoför dokümanı,

g) Yeni Özgeçmiş (CV)

h) İsimli Sicil Belgesi

i) Askerlik durum Evrakı (Erkek adaylar için)

*Sınavı kazanan adaylardan Laf konusu doküman asılları bilahare istenecektir.

5- Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü hususta belirtilen dokümanlar ile birlikte; genel Sekreterliğimiz evrak kayıt ünitesine 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar şahsen yahut posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, evrak ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, tutum ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir