Farklı hastalık için tekrar refakat müsaadesi kullanabilir miyim?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: 657 sayılı kanun 4/B’ye Alışılmış 3+1 olarak 2018/5 sıhhat bakanlığı atamasıyla atanmış anestezi teknikeriyim. Annemin rahatsızlığı nedeniyle 31 Ağustosta (C79.5 Kemik kemik iliği sekonder malign neoplazmı tanısıyla) 3 ay refakat müsaadesi aldım. Daha sonra 30 Kasım da (C16.9 mide malign neoplazmı tanısıyla) 3 ay daha refakat müsaadesi aldım. Annemin hala bakıma gereksinimi var. Farkli teşhislerle rapor girildiği icin 3 ay daha C16.9 teşhisiyle refakat müsaadesi alabilir miyim?

Cevap: 663 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin 45/A hususu kapsamındaki 3 artı 1 olarak da bilinen kontratlı sıhhat çalışanı Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, merkez teşkilatları dış olmak üzere ve öncelikle işçi istihdamında zahmet çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki kontratlı sıhhat işçisi 45/A hususu ile Birlikte 4/B mevzuatına da tabidir.

Sözleşmeli işçiye refakat müsaadesi verilmesine ait düzenleme; memurlara bu hakkın verilmesinden yaklaşık 7 Yıl sonra, 14.5.2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 9. unsuruna eklenmiştir.

Esasların 9. unsurunun refakat müsaadesine ait nihayet fıkrasında,”Sözleşmeli çalışanın, bakmakla yükümlü olduğu yahut kontratlı işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sıhhat konseyi raporuyla belgelendirilmesi kaidesiyle, istekleri üzerine üç aya kadar fiyatlı müsaade verilir. Refakat sebebiyle müsaade verilmesine temel teşkil edecek sıhhat konseyi raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, Daimi ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek biçimde refakat müddeti ve varsa refakatçinin sahip olması gereken Özel nitelikler belirtilir.” denilmektedir.

Bu kararın birinci cümlesi 657 sayılı Kanunun 105. hususunun nihayet fıkrası ile tıpkı tabirleri içermekte olup, ikinci cümlesi Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 10/2 unsuruyla benzerlik göstermektedir. İzin hakkının verilmesinde memurlar ile kontratlı işçi ortasındaki Temel ayrım memurlar azami 6 ay refakat müsaadesi kullanabilirken kontratlı işçi 3 ay mühletle bu müsaadesi kullanabilmekte, ikinci bir uzatma imkanınından yararlanamamaktadır. Her iki statü için de verilen müsaadenin şartlarının süre dış birebir olduğu dikkate alındığında tereddüt içeren durumlarda memurlar için yapılan uygulama emsal alınabilecektir. Söz konusu Yönetmeliğin 10. unsurunun üçüncü ve dördüncü fıkralarında, birebir şahısla ilgili olarak tıpkı periyotta birden Çok memurun refakat müsaadesi kullanamayacağı, birebir şahıs ve birebir hadiseye dayalı olarak verilecek refakat müsaadesinin Yekün mühletinin altı ayı geçemeyeceği karara bağlanmıştır. Bu kararın mefhumu karşısından işçinin müsaade kapsamındaki farklı bir Hadise için bu müsaadesi kullanabileceği sonucu çıkmaktadır.

Sonuç olarak, kontratlı işçinin yakınının bir hastalığına bağlı olarak kullanabileceği azami refakat müsaadesi mühletinin üç ay olduğunu, bu müddet sonunda hastalığın devam ediyor olması halinde müsaade mühletinin uzatılamayacağını, tıpkı yakınının farklı bir hastalığı için yine refakat müsaadesi kullanabileceğini, fakat üç aylık refakat müsaadesi sonrası birebir hastalık teşhisine bağlı olarak yine refakat müsaadesi kullanılmasının Muhtemel olmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir