Tag

Savunma

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak vazife yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait ulusal Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Konseyinin sürecini hukuka alışılmamış buldu.

Disiplin soruşturmasında ‘soru-cevap tutanağı’ savunma yerine geçer mi?

Trakya Üniversitesinde yaşanan Hadise sonucunda başlatılan disiplin soruşturması sonucunda ilgili hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun …