Tag

Red

Okula başlama yaşının Eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 26/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. ve 11. hususlarının iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.