Tag

Kabul

Emeklilik talebi kabul edilmeyen memur ne yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, herkesin toplumsal Emniyet hakkına sahip olduğunu belirtir. Devlet memurlarının emeklilik hakları da hem 657 sayılı Kanunda, hem de toplumsal Emniyet kanunlarında yer alır.