Tag

İcra

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon’da görüşülüyor

TBMM eşitlik Kurulunda, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifin 15 maddesi Komisyon’da kabul edildi

Aile bireylerine ilişkin ferdî eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden bütün mesken eşyaları haczedilemeyecek- İcra takibine bahis alacağa yetecek ölçüsü aşacak formda haciz yapılması yasaklanacak- İcra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin Hane olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak- Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, birinci 5 Yıl baro keseneği alınmayacak- Noterler, kanıt tespiti süreçleri yapabilecek