Tag

Güven

Doçentlik sınavına başvuruda sınırlama getiren düzenlemeye açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, Üniversitelerarası Heyet Başkanlığı tarafından 31/12/2015 tarihinde internet sitesinde yayımlanan “Doçentlik müracaat Şartları” başlıklı Duyurunun 51 nolu şartında yer Meydan “…Aday yalnızca doktora yaptığı ilim alanın…