Tag

Gerekçe

HAGB Kararı alanların polis olmasına engel olan hükmün iptal istemine ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, desteği özel Harekat Ünitelerinde İstihdam Edilmek Üzere Polis Eğitim Merkezlerine Alınacak Öğrencilerin Giriş Koşulları ve Eğitim ve Öğretimlerine Ait Tarz ve Temeller’in 7. unsurunun birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer Meydan “hükmün açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi” ve “hükmün açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile” ibarelerinin iptaline karar verilmesine ait davada kararını verdi.