Tag

Fiil

Ceza yargılamasından beraat eden memura disiplin cezası verilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi müdürü olarak vazife yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca iki başka “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasına ait davada kararını verdi. Hakkındaki suçlamalardan beraat eden memur hakkında yapılacak sürece açıklık getirdi.