Tag

Barınma Desteği

Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?

Türkiye’yi Yasa boğan zelzeleler sonrası hayatı Olumsuz etkileyen koşulların ortadan kaldırılması, vatandaşların barınma başta olmak üzere Temel muhtaçlıklarının karşılanması için seferberlik sürüyor. Hükümetin depremzedeler için hazırladığı taşınma ve kira yardımının detayları belirli oldu.