En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete’de

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 05, 2023 Yorum Yok

Yargıtay birinci reis vekilleri, Danıştay reis vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak formda yine düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci reis vekilleri, Danıştay reis vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi reis ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Lideri ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile birebir olacak.

– Üstün Fedakarlık Madalyası ve Üstün Fedakarlık Nişanı

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile sarsıntı, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla çaba edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar yahut sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verilecek.

Deprem, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla çaba edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren yabancı şahıslara cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Hiçbir karşılık ve çıkar gözetmeksizin üstün muvaffakiyet ve uğraşla Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların toplumsal garantilerinin olup olmadığına bakılmaksızın, bütün gazilere taban fiyatın net fiyatında aylık ödenecek.

Taşkömürü Havzası’ndaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ait değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine Çağ tarihi temel alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak.

Ayrıca, hak sahiplerinin yasal ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını isimlerine tescil ettirmelerine ait düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sıkıntılar tahlile kavuşturulacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2012 ve öncesi periyoda ait işsizlik ödeneği müracaatlarına istinaden yapılan ödemelerden Çok ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle Tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Çok ve yersiz ödeme dava ve icra takibine husus edilmiş ise bütün ferileri ile Birlikte terkin edilerek dava ve icra belgelerinin takip ve Tahsil süreçlerine devam edilmeyecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilmeyecek.

– En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış

Sosyal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma koşuluyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100’er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık, malullük, vefat aylığı Meydan emeklilere ve hak sahiplerine evrak bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık minimum ödeme meblağı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

– Süreksiz Amele çalıştırma mühleti artırılıyor

Kanunla, kurumların muhtaçlıkları doğrultusunda süreksiz Amele çalıştırma mühleti de artırılırdı.

Buna nazaran süreksiz Amel konumlarında çalışanların çalışma mühletleri tıpkı vize periyodu içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu müddetin belirlenmesinde yönetim, Kurum ve kuruluşun bağlı yahut ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli Amele takımlarına yahut kontratlı işçi statüsüne geçişi yapılamadığından süreksiz Amel durumlarında çalıştırılmaya devam edilen çalışanların, bağlı bulunduğu toplumsal Emniyet kurumundan yaşlılık yahut emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte Amel mukavelelerinin sona erdirilmesini Mecbur tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu biçimde Amel kontratının sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının kontratın taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

İdare, Kuruluş ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan süreksiz personeller, çalıştırıldıkları Amel yerlerinde geçirdiği hizmet mühleti temel alınarak bu işyerlerinde boş olan Daimi Amele takımlarına geçirilecek.

Kamu Kuruluş ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip takım yahut durumlarında bulunan işçi ortasında fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak ek ödeme yapılacak.

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve Emniyet korucularının emekli aylıklarına ait düzenlemeler 1 Nisan 2023’ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme devrinden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik hususları, kanunun yayımını takip eden ay başından, halk Kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman doktor ve doktor takım yahut konumlarında bulunan çalışana yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1’inde, diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– SGK çalışanına 3 ay Çok mesai

Kanundaki bir Öbür düzenleme ile Toplumsal Emniyet Kurumuna Ait Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanuna süreksiz unsur eklendi.

Buna nazaran, emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik süreçlerinin hızlandırılması için Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi işçiye, 1 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında 3 ay mühletle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi Yönetim bütçe kanununda belirlenen Çok çalışma saat fiyatının 10 katını aşmamak kaydıyla Çok çalışma fiyatı verilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir