Tag

Antrenör

İDDK’dan Sahte açık lise diploma ile atanmaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan davacının, Devlet memuru olma vasfını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hususu uyarınca Devlet memurluğunun sona erdirilmesine ait süreci hukuka Müsait buldu.