Tag

Alanda

Tarımda tek yetkili Genel Müdürlük misafir konumuna getirildi

Ziraî tescil ve sertifikasyon alanında, bütün memleketler arası arenada ülkemizi Biricik başına temsil eden Bitkisel Üretim genel Müdürlüğüne bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü 1-5 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen memleketler arası Yeni bitki Çeşitlerini Muhafaza Birliği (UPOV) toplantısında, tarım Bakanlığı mesken sahipliğinden MİSAFİRLİĞE düşürüldü