üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Et ve Süt Kurumu 2 müfettiş yardımcısı alacak

Et ve Süt Kurumu 2 müfettiş yardımcısı alacak

admin admin -
50 0

ET VE SÜT KURUMU genel MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KONSEYİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1.SINAVA AİT BİLGİLER

Et ve Süt Kurumu genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Heyeti Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı takımlarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) ortasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları (İkinci grup) ortasından 1 (Bir) olmak üzere giriş imtihanı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ İMTİHANINA MÜRACAAT ŞARTLARI

Adayların;

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususundaki genel koşulları taşımak,

2.2. Hukuk ve Veterinerlik alanlarında en az dört Yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarının (KPSS A Grubu) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P4 puan cinsinden 70 (Yetmiş) ve üzerinde, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olanlar için KPSS P3 puan cinsinden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; her bir Küme içerisinde en yüksek puanlı 20 Namzet ortasında bulunmak. (Son sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir),

2.4. Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. sıhhat durumu yurdun her yerinde misyon yapmaya ve özgür türlü iklim şartlarında seyahat etmeye elverişli bulunmak.

2.6.Askerlik hizmetini yapmış olmak yahut tecilli bulunmak.

2.7.Herhangi bir Kurum yahut kuruluşa karşı Zarurî hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

2.8.Adli sicil tarafından müfettişliğe Mani hali bulunmamak

3. GİRİŞ İMTİHANI BAŞVURUSU

3.1. Giriş imtihanı için müracaatlar, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen koşullara Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Posta ile ve diğer hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.2. Giriş imtihanına başvuranlardan gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

3.3. müracaat sürecinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.

3.4. birden Çok kısım mezunu olan adaylar yalnızca bir kısım için müracaatta bulunacaklardır.

4. GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

4.1. Giriş imtihanı Evvel yazılı akabinde kelamlı olmak üzere iki evreli olarak Ankara’da yapılacaktır.

4.2. Yazılı imtihan, 05/03/2023 Pazar günü saat:10:30′ da başlayıp 13:00’da sona erecektir.

4.3. Yazılı İmtihan yerinin Aleni adresi, Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

4.4. Giriş imtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların İsim listesi, yazılı imtihana ait diğer konular Et ve Süt Kurumu genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara müracaat sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. diğer taraftan adaylar imtihana ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4.5. Adaylar, “Aday müracaat Bilgilerini”, Meslek Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve müracaat bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle yazılı imtihana katılabileceklerdir.

4.6.Adayların, denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş dokümanları e-Devlet başvurusu sırasında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5. YAZILI İMTİHAN KONULARI

5.1. Yazılı İmtihan Biricik oturumda ve test yöntemi ile yapılacaktır.

5.2.Sınavda adaylara 100 soru sorulacaktır.

5.3. Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasak olup bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

5.4.Yazılı İmtihan aşağıda belirtilen hususlarda yapılır;

Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar için;

5.5. Hukuk: Anayasa Hukuku, idare Hukuku (Genel asıllar, idari Örgüt ve halk işçisi hukuku), Ceza Hukuku (Genel asıllar ve halk vazifelileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Borçlar Hukuku (Genel esaslar) alanından Yekün 40 soru

5.6. ESK aktiflik alanına ait genel mevzuat: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) ,233 sayılı halk İktisadi Teşebbüsleri Hakkında kanun Kararında Kararname, 399 sayılı halk İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin Birtakım Unsurlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair kanun Kararında Kararname, 4857 sayılı İş Kanunundan Yekün 40 soru

5.7.Yabancı lisan (İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından biri) 20 soru

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için;

5.8. ESK aktiflik alanına ait genel mevzuat: T.C. Anayasası (Genel esaslar) , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) 233 sayılı halk İktisadi Teşebbüsleri Hakkında kanun Kararında Kararname, 399 sayılı halk İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin Birtakım Unsurlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair kanun Kararında Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu alanlarından Yekün 40 soru

5.9.Mesleki eğitimine ait Veteriner Hekimliği Lisans Programı bilgilerden 40 soru

5.10.Yabancı lisan ( İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından biri ) 20 soru

5.11. tahsil kolları itibariyle belirtilen bahis başlıkları, yazılı imtihanın genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her bahis başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan alanlarının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

6.2. Yazılı İmtihan muvaffakiyet sıralamasının değerlendirilmesinde, yabancı lisan imtihanından alınan puanın %20’si,diğer alanlardan alınan puanların %40 ‘ı olmak üzere yüklü puan ortalamasına nazaran her Uğraş gurunda muvaffakiyet sıralaması yapılacaktır. Bu halde yapılacak muvaffakiyet sıralaması içerisinden en yüksek puanı Meydan dört Namzet olmak üzere Yekün sekiz Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır. Namzet ile eşit puana sahip olan adaylardan yabacı lisan puanı yüksek olan Namzet öncelik kazanacaktır.

6.3. Yazılı imtihanın sonucu, liste olarak yahut her adayın kendi İmtihan sonucunu görebileceği halde Kurumun internet sitesinde duyurulur. Kelamlı imtihana gireceklerin müracaat sistemine kayıtlı adreslerine, imtihanın yeri, günü ve saati, İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel yazılı olarak bildirilir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.4. Kelamlı imtihandan Evvel adaylardan, sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan istenir. aykırı takdirde adaylar kelamlı imtihana alınmayacaklardır.

6.5. Kelamlı İmtihan adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.

6.6. Kelamlı imtihanda her Namzet için, giriş İmtihan şurası reis ve üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir.

6.7. Kelamlı imtihanda adaylar; İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, Meydan bilgisi, mesleğe uygunluğu, genel Yetenek ve genel kültürü istikametlerinden başka farklı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

6.8. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için İmtihan şurası lideri ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kuraldır.

6.9. Adayın giriş imtihanı puanı; yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasıdır. Muvaffakiyet sırası bu nota nazaran tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanında başarılı sayılmak için yazılı ve kelamlı imtihanlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması koşuldur.

6.10. Giriş imtihanı puanının eşitliği halinde, yazılı İmtihan notu yüksek olan Namzet öncelik kazanır. Bu halde de Adalet devam ediyorsa yabancı lisan notu yüksek olan Namzet öncelik kazanır. İmtihanda muvaffakiyet gösterenlerin sayısı ilan edilen boş takım sayısından Çok olursa ilan edilen takım sayısı kadar Namzet asıl olarak belirlenir, diğer adaylardan ise muvaffakiyet sıralamasına nazaran yeteri kadar yedek Namzet belirlenebilir. Yedek adayların isimleri başka bir listede ilan edilir.

6.11. Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

7. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA

7.1. Giriş İmtihan sonucu, liste halinde yahut her adayın kendi İmtihan sonucunu görebileceği formda Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ESK tarafından talep edilen dokümanları ibraz edeceklerdir.

7.2. Yazılı imtihana itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş Amel günü içinde Kuruma bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, dilekçenin Kuruma intikalinden itibaren en geç 10 Amel günü içinde incelenir. İtiraz sonucu karar tarihinden itibaren yedi Amel günü içerisinde ilgiliye bildirilir.

7.3. Başkanlıkça, başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylara müracaat sisteminde belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

8. ÖTEKİ HUSUSLAR

8.1. Giriş imtihanını asıl olarak kazanan ve atanmaya hak kazanan adaylar, atanmaya ait talep edilen dokümanları belirtilen müddet içerisinde teslim etmek zorundadır. Giriş imtihanını asıl olarak kazanıp talep edilen dokümanları mühleti içerisinde vermeyen yahut atandığı halde, yasal mühleti içinde vazifeye başlamayanlar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, yasal mühletin bitiminden itibaren altı ay içinde yedek olarak imtihanı kazanan adaylar ortasından muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

8.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kurum Mesul değildir.

8.3. Kurum, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

9. BİLGİ ALMA

9.1. İmtihanla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, ESK web sayfasından (http://www.esk.gov.tr) yahut Teftiş Heyeti Başkanlığından (İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:51/B 06530, 100. Yıl Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

İletişim: 0312-287 45 98

E-Posta: [email protected]

İlan olunur.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir