Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört kritik düzenleme

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 13, 2023 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA KİMİ ÖNLEMLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 132

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gayesi, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen fevkalâde Vaziyet kapsamında avans ödemeleri, Sanayi siciline ait müddetler ile esnaf ve sanatkarlar Uğraş kuruluşları ve kooperatifler hakkında birtakım düzenlemelerin yapılmasıdır.

Avans olarak ödenen aylıklar

MADDE 2- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 24 üncü unsuru uyarınca 11/2/2023 tarihi prestijiyle halk çalışanına yapılmış olan aylık ve fiyat ödemeleri, ilgililerin 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle vefatları halinde Geri alınmaz.

Sanayi siciline ait mühletlerin durması

MADDE 3- (1) Harika Vaziyet ilan edilen vilayetlerde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 2 nci, 4 üncü ve 5 inci hususlarında belirtilen mühletler, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle üç ay müddetle durur. Bu müddetler, durma müddetinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

Esnaf ve sanatkarlar Uğraş kuruluşlarınca düzenlenecek evrak ücretleri

MADDE 4- (1) Harika Vaziyet ilan edilen vilayetlerde, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Uğraş Kuruluşları Kanunu kapsamında aktiflik gösteren ve zelzeleden ziyan gören esnaf ve sanatkarlardan, harikulâde Vaziyet mühletince, esnaf ve sanatkarlar Uğraş kuruluşlarınca düzenlenecek dokümanlar için fiyat alınmaz.

Esnaf ve sanatkarlar Uğraş kuruluşları ile kooperatiflerin tıpkı ve nakdi yardımı

MADDE 5- (1) 5362 sayılı kanun kapsamında aktiflik gösteren esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında aktiflik gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren harika Vaziyet müddetince, harika Vaziyet ilan edilen vilayetlerde Yönetim kurulunca alınacak kararla tıpkı yahut nakdi yardım yapabilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci unsuru 11/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) öteki kararları yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA zelzele SEBEBİYLE YERLEŞİM

YERİNİ DEĞİŞTİREN BİREYLERİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 133

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gayesi, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen fevkalâde Vaziyet kapsamında, zelzele sebebiyle yerleşim yerini değiştiren şahısların haklarının korunmasıdır.

Yerleşim yerini değiştiren şahısların haklarının korunması

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde vuku bulan sarsıntılar sebebiyle genel hayata tesirli afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih prestijiyle yerleşim yeri bulunan bireylerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu bireylere zelzele hasebiyle kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramaz.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir