Engelli takımından misyona başlayan memur kaç Yıl üzerinden emekli olur?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Kasım 2014’te engelli takımında memuriyete başladım.
Mani oranım %60. e-Devlet’te SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde şu biçimde.
4B tescil bilgileri: Tescil Tarihi 25.09.2010 Yekün Gün Sayısı 276 (9 ay 6 gün)
4/c tescil bilgileri: Memuriyete: Giriş Tarihi 14.11.2014 Yekün Gün Sayısı: 2281
-Sigortalılık müddetinde 60 yıla tabidir.(Maluliyet Sebebiyle) 08.06.2048 tarihinde emekliliğe hak kazanır.(emekli olabilecek ıslak ve/veya tarih, sigortalının hala yahut nihayet sefer 5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine tabi misyon yapmış olmaları durumunda geçerli olacaktır.) halinde. ( engelli vergi muafiyeti de % 60 Mani oranına nazaran )
– Mani sebebiyle emeklilikte 15 yıla tabi olmam gerekmez mi? Emeklilikte 15 yıla tabidir ibaresi yazması için ekstra bildirim yapmak gerekir mi?

Engellilikten Dolayı emekli aylığı bağlanma müracaatının kesinlikle memur olarak misyonunu yaparken yapılmış olması koşulu bulunur.

2008 yılı Ekim ayından sonra birinci defa memurluğa başlamış bireyler 5510 sayılı Kanuna tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili kararları kurallarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından Dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Genel olarak misyona girmeden Evvel çalışma gücünün % 60’ını yahut görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği evvelce yahut sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Fakat, malullük aylığı koşullarından farklı olarak engellilik durumlarından Dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları

5510 sayılı Kanunda yer Meydan kararlar içerisinde Özel olarak engelli aylığı olarak bir aylık hali yoktur.

Memur olarak birinci sefer çalışmaya başladığı tarihten Evvel üstte belirttiğimiz halde malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı yahut engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ancak, vazifeye başlamadan Evvel % 60 yahut meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir mahzuru olmadığı tespit edilirse, bu kere çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına nazaran engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı bağlanması kaideleri oluşur. Bu kurallar da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

– % 50 ila % 59 ortasında ise ve bu durumu SGK sıhhat Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 ortasında ise ve bu durumu Yeniden SGK sıhhat Kurulunca karara bağlanırsa bu sefer memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması kaidelerini yerine getirdiklerinde engelliliklerinden Dolayı yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Diğer koşullar nelerdir?

– Belirttiğimiz üzere engellilikten emekli olmayı isteyenlerin kesinlikle bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir. Bu Değerli bir kaidedir. şayet memur değil de emekçi, esnaf yahut hiç çalışmadığı bir sırada engellilikten Dolayı talepte bulunsa da bu talebi kabul edilmez.

– Memurun, memurluktan Evvel personellik esnaflık müddetleri varsa bu mühletler üstte belirtilen hem sigortalılık müddetinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

– Engellilik Oran durumunun nihayet tespit yeri Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Heyetidir.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile E-Devlet bilgileri

Genel olarak bireylerin misyona başlama tarihleri itibariyle emeklilik hizmet ve emeklilik ıslak konusunun bu bilgilerde yer verildiğini, fakat şahısların engellilik takımından vazifeye girmekle Birlikte engellilik oranlarının ve pürüzlük oranlarına nazaran primli hizmetleri ve sigortalılık müddetlerinin değişik olması ve bu oranların da nihayet karar merciinin SGK sıhhat Şurası olması nedeniyle 15 yıla tabidir ikazının yazılmamış/yazılamamış olduğunu kıymetlendiriyoruz..

Sonuçta, her ne kadar 15 yıla tabi olduğu belirtilmese de, memurların engellilik oranları temel alınarak her Vakit için ıslak kaydı aranmadan üstte belirttiğimiz kaideleri yerine getirdiklerinde emekli olabileceklerini, sistemlerde görünmemesinin bir hak kaybına yol açmayacağını, ayrıyeten engelli memurların engellilikten Dolayı resen emekliliklerinin Laf konusu olamayacağını her Vakit için isterlerse 65 yaşın dolmasına kadar da vazifelerini yapabileceklerini, ayrıyeten durumunuzla ilgili bilgi ve dokümanların hem Kurumunuzda hem de SGK kayıtlarında olması gerektiğini, bu nedenle de 15 yıla tabidir ibaresinin bulunması için ayrıyeten bir bildirim yapılmasına muhtaçlık olmayacağını düşünüyoruz.

Bu açıklamalar ışığında emekli olabilmenizle ilgili neler söylenebilir?

Şayet vazifeye girmeden Evvel engellilik oranınız % 60 ise ve bu oranın da mutlaka SGK sıhhat Kurulunca tespit edilmesi halinde 15 yıllık sigortalılık mühletini tamamlamanız ve 11 Yıl da hizmetinizin olması ve engellilik Müracaat tarihinde de hala memurluk vazifenizi yapıyor olmanız halinde her Vakit emekli olabilirsiniz.

Şayet, engellilik oranınız daha az ise üstte belirttiğimiz sigortalılık müddetleri ve hizmet müddetlerini taşımanız koşuluyla engelliliğinizden Dolayı ıslak kaidesi aranmadan emekliliğinizin Mümkün olacağını kıymetlendiriyoruz.

Yani engellilik oranınız % 60 olduğunda, 25/09/2010 + 15 Yıl = 25/09/2025 tarihinde emeklilik için Müracaat hakkınızın olacağını söyleyebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir