Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 03, 2023 Yorum Yok

– Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu ile 375 sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanundaki düzenleme ile Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’na süreksiz unsur eklenerek ilgili kanunlara nazaran kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık yahut emekli aylığı bağlanacak olanlar, Laf konusu kararlarda ıslak dışındaki öteki kuralları taşımaları halinde yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanacak.

Bu karar temel alınarak geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. Birinci Sefer yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en nihayet çalışılan Özel bölüm Amel yerinde toplumsal Emniyet takviye primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, toplumsal Emniyet takviye primi patron payının 5 puanlık kısmına isabet eden meblağ Hazine tarafından karşılanacak.

Sosyal Emniyet takviye primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu Kuruluş ve kuruluşlarında takıma alınan personeller, Vilayet Özel yönetimleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinde, Birlikte yahut başka ayrı sermayesinin yarısından fazlası Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ilişkin şirketlerde Amele statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları halk Kurum ve kuruluşları yahut şirketlerce Amel mukavelelerinin feshedilmesini Mecbur tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

– Maddeyle ilgili öne çıkan başlıklar

– 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

– EYT’de rastgele bir ıslak hududu uygulanmayacak.

– ıslak dışında prim günü ve sigortalılık mühleti kurallarını taşıyanlar aylık alabilecek.

– Emekli olduktan sonra tıpkı Amel yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 takviye primi verilecek.

– Takıma alınan personeller ile Amele statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde Amel kontratlarının feshini Mecbur tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

– EYT’lilerin kıdem tazminatına ait Kredi Garanti Fonu’ndan dayanak verilecek.

– Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye nazaran 2023 yılında 2 milyon 250 bin şahıs emekli olabilecek.

– Emeklilik müracaatları e-Devlet üzerinden yahut SGK’ye yapılabilecek.

– 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

SOSYAL SİGORTALAR VE genel SIHHAT SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI kanun KARARINDA KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7438

Kabul Tarihi: 1/3/2023

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununa aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 95- Bu unsurun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun süreksiz 81 inci unsurunun birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun süreksiz 10 uncu unsurunun ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun süreksiz 2 nci unsurunun birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun süreksiz 205 inci hususu kararlarına nazaran yaşlılık yahut emekli aylığı bağlanacak olanlar, Laf konusu kararlarda ıslak dışındaki diğer kuralları taşımaları halinde yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra temel alınarak geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık yahut emekli aylığı talebinde bulunarak birinci defa yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en nihayet çalışılan Özel bölüm işyerinde toplumsal Emniyet takviye primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, toplumsal Emniyet dayanak primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun süreksiz 14 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen toplumsal Emniyet dayanak primi patron payının beş puanlık kısmına isabet eden meblağ Hazinece karşılanır. Toplumsal Emniyet dayanak primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, Laf konusu sigortalıdan Dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer Meydan indirimden, bu Kanunun 81 inci hususunun birinci fıkrasının (ı) bendinde yer Meydan diğer kurallar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ait tarz ve asıllar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 23 üncü unsurunun beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile süreksiz 24 üncü hususunun birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir