Emeklilikte şube müdürü mü, araştırmacı ek göstergesi mi uygulanır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 10, 2023 Yorum Yok

5434 e tabi memurların bulunmuş oldukları vazifelerden en üst aylık ve ikramiye ödemesini sağlayacak misyonlar emeklilikte dikkate alınır, bu misyonlardan ek göstergesi düşük vazifelere gelmeleri bu durumu değiştirmez.

Soru : Güç Bakanlığına bağlı TEDAŞ genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalışmakta iken açılan misyonda yükselme İmtihan sonrası 15.04.2007 tarihinde Şube Müdürlüğüne atamam yapıldı. Laf konusu vazifesi 01.04.2013 tarihine kadar (yaklaşık 6 yıl) sürdürdüm.01.04.2013 tarihinde Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleştirilmesiyle. 4046 sayılı Yasa gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatına araştırmacı olarak atamam yapıldı. 20.02.2014 tarihli ve 6525 sayılı kimi kanun ve kanun kararında kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 41. Unsuru ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 11. Hususu değiştirilerek araştırmacıların kimi mali hakları tekrar düzenlendi. Ayrıyeten 01.07.2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kimi kanunlarda ve 375 sayılı kanun kararında kararnamede değişikli yapılmasına dair kanun ile kamuda bütün memurlarla ilgili ek gösterge düzenlemesi yapılmış, lakin daha Evvel Türlü kademelerde yöneticilik yapan ve 4046 sayılı Yasa gereği araştırmacı olarak atananlar ile ilgili tabloda rastgele bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

5434 sayılı Kanunun ek 67 nci hususunun birinci fıkrası; “Daha Evvel atanmış ya da seçilmiş oldukları takım, misyon yahut aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken yahut ek göstergesi olmayan bir takım, vazife yahut dereceye atanan ya da seçilenler; daha evvelden yararlanmış oldukları ek gösterge sayısı ile hala bulundukları takım, vazife yahut dereceye ait ek gösterge sayısı ortasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık meblağının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler.” Yani daha Evvel atandığı Şube Müdürlüğü vazifesi ile sonradan atandığı araştırmacı takımından hangisinin ek göstergesi yüksekse o ek göstergeden yararlandırılır ve emekliliğe temel ortadaki yansıtma ayrım ve kesenekleri aylıklarından kesilir demektedir.
Ben ve benim durumumda bulunan araştırmacılar 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununa nazaran emekli olacakları Vakit 7417 sayılı kanundan yararlanarak 3600 ek gösterge üzerinden emekli olabilir miyiz? Aydınlatırsanız müteşekkir olurum.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Şube Müdürü Vazifesinde Bulunmuş Olanlardan Özelleştirme Nedeniyle Araştırmacı Takımına Atanmış Olanlar Emeklilikte 3600 ek Göstergeden Yararlanabilir Mi?

Devlet memurları çalışma mühletleri içerisinde değişik unvanlarda misyon yapabilmektedirler. Bu durumlar imtihanla girilen vazifeler olabilmekte, Nakil suretiyle misyonlar olabilmekte, kimi durumlarda kanunlarla değişen vazifeler olabilmekte, kimi durumlarda da daha Evvel bulunmuş oldukları vazifelerin ek göstergeleri kanunlarla yükseltilen vazifelerde daha Evvel bulunmuş olabilmektedirler.
Bu durumlarda emeklilikte ek gösterge uygulanmasını sağlayacak olan 5434 sayılı Kanunun ek Husus 67, ek Husus 73 üncü husus kararlarına, emekli olanlar için de 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu süreksiz unsur 4 kararlarına bakılması gerekmektedir.

5434 SAYILI kanun ek HUSUS 67 KARARI;

“Daha Evvel atanmış ya da seçilmiş oldukları takım, misyon yahut aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken yahut ek göstergesi olmayan bir takım, misyon yahut dereceye atanan ya da seçilenler; daha evvelce yararlanmış oldukları ek gösterge sayısı ile hala bulundukları takım, vazife yahut dereceye ait ek gösterge sayısı ortasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık fiyatının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci unsurunun (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları yahut seçildikleri takım, misyon ya da derecede en az altı ay vazife yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir takım, vazife ya da dereceye atanan yahut seçilenler hakkında bu fıkra kararları uygulanmaz.” formundadır.

HÜKMÜN YORUMU:

Bu karar, memurların yüksek ek göstergeli misyonlardan daha düşük ek göstergeli vazifelere gelmeleri halinde, emeklilikte yüksek ek göstergeden yararlanabilmeleri için ayrım ödemelerinin, yani SGK kesintilerinde oluşan ayrım fiyatlarının tamamının kendilerince karşılanması halinde Mümkün olacağı belirtilmektedir. Bu karar, çalışırken her ne kadar ziyan üzere görünse de, emeklilikte alınacak aylık ve ikramiyenin yüksek meblağda olması dikkate alındığında ziyan görünümü ortadan kalkmaktadır.

Örnek: 3600 ek göstergeli vazifeden 2800 ek göstergeli gelmeleri halinde 800 puanlık ek göstergeden oluşan ayrım meblağ memurun misyon aylıklarından kesilecek ve Kurumunca da SGK na gönderilecektir.

5434 SAYILI kanun ek UNSUR 73 KARARI;

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek göstergeli yahut daha yüksek ek göstergeli bir misyona atananlara; atandıkları misyonun ek göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi ödenebilmesi yahut toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları misyonun ek göstergesi üzerinden, bu misyona başladıkları tarihten itibaren en az altı ay mühletle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması kaidedir. Altı ay kesenek ve karşılık ödenmemiş olanlara bu misyona atanmadan Evvel emekli keseneğine temel alınan ek gösterge sayısı üzerinden süreç yapılır.” formundadır.

HÜKMÜN YORUMU:

Memurların daha yüksek ek göstergeli bir misyona atanmalarında emeklilikte yararlanabilmek için bu misyon üzerinden en az 6 ay müddetince SGK primlerinin ödenmiş olması kaidesi bulunmakta, FAKAT Laf konusu 6 ay kuralının kesinlikle ek göstergeli yahut yüksek ek göstergeli vazifelere atananlar hakkında uygulanacağı belirlenmiştir. Yani bir üst misyona atanma halinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla, ek göstergeleri kanunla yükseltilenler için bir atanma Laf konusu olmayacağından, bulundukları misyonun ek göstergelerinin yükseltilmesi emeklilikte kanunla yükseltilen ek göstergeden yararlanmalarını sağlamakta, bu bağlamda da emeklilik için 6 ay SGK kesintisinin yapılmasına gerek bulunmadığını söyleyebiliriz.
Ayrıyeten kısa bilgi olarak; Kanunla yapılacak ek gösterge artışının yahut Özel hizmet aylık oranlarındaki artışın, daha Evvel emekli olanların emekli aylıklarına, dul ve yetim aylığı almakta olanların da bu aylıklarına yansıtılması da 5510 sayılı Kanunun Süreksiz 4 üncü hususunda var olan, “5434 sayılı Kanuna nazaran ödenen aylıklar ile bu husus kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara nazaran yükseltilir. Ayrıyeten 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, takım ve sair kanunlar ile tıpkı rütbe, takım ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık meblağlarında meydana istikbal yükselmeler, tıpkı rütbe, takım unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve Görev malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. ” kararı ile sağlanmaktadır. Münasebetiyle aylık fiyatlarını etkileyecek her artış emekli ve hak sahipleri hakkında da uygulanır, lakin emekli ikramiyesi ayrım meblağları ayrıyeten ödenmez.

Açıklamalarımız bağlamında sizin durumunuzla ilgili olarak kıymetlendirmemiz;

Kurumunuz özelleştirilmeden evvelki Şube Müdürü takımını fiilen işgal ettiğinizi belirtmiş bulunduğunuzdan, bugün için araştırmacı takımında, yani 3600 ek göstergeden düşük bir misyon olduğunu belirttiğiniz araştırmacı takımında bulunduğunuz sürece Kurumunuzun üstte belirttiğimiz ek UNSUR 67 kararını temel alarak, 7417 sayılı Kanunla ek göstergesi yükseltilen Şube Müdürü unvanının ek göstergesi olan 3600 ek göstergeyi temel alması ve en az 6 ay SGK kesintilerinin yapılmış olması kaidesine bağlı kalmaksızın, yalnızca emeklilik açısından 3600 ile 2800 ek gösterge ortasındaki ayrım meblağın sizin aylığınızdan kesip SGK na göndermesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Tavsiyemiz, Kurumunuza Müracaat etmeniz (esasında Kurumlarca şahısların müracaatına bağlı kalmaksızın üstte belirttiğimiz kararları uygulaması gerektiğini değerlendirmekteyiz) ve Kurumunuzca da tereddüt hasıl olması halinde SGK ile irtibata geçmesini söyleyebiliriz.

NOT: Değerlendirmelerimiz 1 Ekim 2008 tarihinden Evvel memurluk hizmeti olanlarla ilgili olup, 5510 kapsamında olanlarla ilgisi bulunmamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir