Emekli memurun üniversiteyi bitirmesi maaşını tesirler mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 05, 2022 Yorum Yok

15.10.2013 yılında ön lisans mezunu olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden emekli oldum. Yıllar sonra 2018-2021 yılları ortasında lisans mezunu oldum. Şu anda hizmetine saydırabilmem için SGK’da nasıl bir yol izlemem gerekir?

Emekli olduktan sonra lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?

Bugün için Devlet memurlarının emeklilikten sonra üst tahsil bitirmesi yahut lisans tamamlaması emekli aylığını artırmaz, yalnızca kendisinin tahsil düzeyini yükseltir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurların tahsil derecelerine nazaran yükselebilecekleri derece ve kademeler ile hem intibak derecelerine hem de bulunmuş oldukları hizmet sınıfı ve misyon unvanlarına nazaran ek göstergeler belirlenmiştir. ek gösterge sayıları hem emekli aylığını hem de emekli ikramiyesini etkileyen en Aka ögedir.

Devlet memurları misyonda iken yahut vazifeden ayrıldıktan sonra bir üst tahsili bitirme uğraşında olmakta, böylece emekli aylık ve emekli ikramiyelerine Aka katkı sağlayan ek göstergeyi kazanma kanısında olabilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geneline bakıldığında, emeklilik pozisyonuna geçen ve vazifesiyle ilişiği kesilen yahut misyonuyla ilişiği kesildikten sonra yine devlet memurluğuna girmeyen bireylerin bu esnada bir üst tahsili bitirmeleri halinde intibakları yapılmamaktadır.

Devlet memurlarından vazifeye başladıktan sonra vazifede iken yahut bu misyondan ayrılarak bir üst tahsil bitiren şahıslardan yine devlet memurluğuna başlamaları halinde, süreçler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Unsur 36 (A) 12/d fıkrasına nazaran yapılmaktadır.

Bu karar gereği, memuriyette yahut memuriyetten ayrılarak üst tahsili bitirenlerin yeniden memuriyete dönmeleri halinde

Ayrıca, intibak sürecinin yapılabilmesi için bu Kanunun ilgili unsurlarına de bakılması gerekmektedir. 657 sayılı Kanunun 167 nci unsur kararında, derece yükselmesinde yahut daha aşağı derecelere atamada memur yükseldiği yahut atandığı derecenin vazifesine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161. unsura nazaran kazandığı kademe aylığını alacağını, lakin yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ait onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 657 sayılı Kanunun 161. hususuna nazaran kazandığı kademe aylığını alacağını açıklamaktadır.

Sonuç olarak, emeklilikte bitirilen yani etkin memurluk hayatı sona erdikten sonra, emeklilik statüsünde iken bir üst tahsilin bitirilmesi yahut lisans tamamlanması dikkate alınmaz.

Ayrıca, bugün için ön lisans ve lisans mezunları açısından emekli aylık ve ikramiye fiyatı açısından hiçbir ayrım olmadığını belirtebiliriz. Örneğin, ön lisans mezunu GİH sınıfındaki memur ile GİH sınıfındaki lisans mezunu memurun ek göstergesi 2200’dür. Yeniden birebir formda daha Evvel ön lisans mezunu Şube Müdürünün ek göstergesi ile lisans mezunu Şube Müdürünün ek göstergesi de tıpkı olup 2200’dür. Bu bakımdan ön lisans yahut lisans mezuniyetinin emeklilikte ödenen meblağlar açısından bugün için hiçbir ayrım olmadığını, her ikisinin de emeklilikte tıpkı fiyatlarda aylık ve ikramiye aldığını söyleyebiliriz. Hesaplama için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Konuyla ilgili bir öneri

Her ne kadar emekli iken bitirilen üst tahsilin dikkate alınması açısından bir yasal düzenleme bulunmamakta ise de, Ülkemiz tahsil düzeyinin yükselmesi açısından ve her pozisyonda iken okuma ve öğrenmeyi teşvik açısından, emekli iken dahi bitirilen üst tahsilin intibak sürecinde dikkate alınması tarafında bir kanun değişikliği olabileceğini, olmaması tarafında Olumsuz bir durumun da bulunmadığını, emekli olmadan Hazineye yahut Toplumsal Emniyet Kurumuna maaşlardan kesilen kesenek meblağlarının Fazla çok Kıymetli bir fiyat olamayacağını da (emekli olmadan 1 ay, 5 ay, yahut 10 ay öncesinden üst tahsili bitirenlerin intibak süreçlerinin yapılması ve üst derece kademelerinden emekli olabildikleri Muhtemel olduğundan) değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir