Emekli memur kamuya tekrar atanırsa yıllık müsaade durumu ne olur?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Soru: Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak vazife yapmakta iken ıslak haddinden emekli oldum. 2547 sayılı Kanunun süreksiz 55 inci hususundaki yasal düzenlemeden yararlanarak Öbür bir halk kurumuna yine atandım. Geçmiş hizmetlerim dikkate alınarak başladığım Yıl prestijiyle yıllık müsaade alabilir miyim?

Yanıt: Bilindiği üzere, emekli olan memurların yine halk hizmetine dönüşleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü hususunda düzenlenmiştir. İlgili hususta, “T.C. Emekli Sandığı Kanunu kararlarına nazaran emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü hususuna nazaran emeklilikle ilgili vazifelere tekrar atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci hususu kararlarına nazaran kurumlarda boş takım bulunmak koşuluyla tekrar memurluğa alınabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu hususa dair 27 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“un 30 uncu unsurunda “Cumhurbaşkanı tarafından atanan yahut görevlendirilenler, Türkiye Aka millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda vazife verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve sıhhat Bakanlığının doktor ve uzman doktor takımlarına yapılacak atamalar dış olmak üzere, rastgele bir toplumsal Emniyet kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye iç dairelerin, katma bütçeli yönetimlerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, toplumsal Emniyet kurumlarının ve bütçeden yardım Meydan kuruluşların takımlarına açıktan atanamazlar. öteki kanunların bu fıkraya muhalif kararları uygulanmaz.” hükümlerine nazaran öğretim üyelerinin emekli olduktan sonra yükseköğretim kurumlarına açıktan atanmalarına İmkan verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık İzin” başlıklı 102 nci hususunda, “Devlet memurlarının yıllık müsaade mühleti, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On Yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan Çok olanlar için 30 gündür. Mecbur hallerde bu mühletlere gidiş ve dönüş için en Fazla ikişer gün eklenebilir.” Tabiri bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu genel Bildiriminde, yıllık müsaade müddetlerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun halk Kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet müddetleri ile halk Kuruluş ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında bedellendirilen hizmet müddetlerinin dikkate alınması gerektiği Anlatım edilmiştir.

Sorunuza kıyasen yakın olan bir bahiste mülga Devlet İşçi Başkanlığının görüşünde ise; “…657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103 üncü unsurları uyarınca minimum 1 Yıl hizmeti olan devlet memurlarının istemeleri halinde cari Yıl ile bir evvelki yıldan Dolayı hak kazandıkları müsaadeleri bulundukları Yıl içerisinde kullanmalarının Mümkün olduğu, bu yıllar içinde birkaç gün de olsa fiilen çalışmış olanlara yıllık müsaade verilebileceği, münasebetiyle 2007 yılında memuriyetten istifa edip 2008 yılında tekrar misyona başlayan ilgili çalışanın 2007 yılında birkaç gün de olsa fiilen çalışmış olması halinde 2007 yılına bağlantını müsaadesini 2008 yılında kullanabileceği” değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, üstte yer verilen ilgili düzenlemeler ve görüş çerçevesinde,

1- Emekli olan memurların yine halk hizmetine alınmaları halinde geçmiş yıllara ilişkin kazanılmış hak aylığında geçen mühletlerin dikkate alınmak suretiyle tekrar Nakil yapıldığı yılın müsaadesini almalarında sakınca bulunmadığı,

2- Geçmiş yıla ilişkin yıllık müsaade talebinde ise, bir evvelki Yıl (2020) emekli olan kişinin takip eden yılda (2021) kamuya tekrar dönmesi halinde geçtiğimiz Yıl kullanmadığı yıllık müsaadelerle ilgili yıla ilişkin müsaadesi kullanabileceği,

Değerlendirilmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir